Ierarhia factorilor de risc ce favorizează utuluzarea substanţelor psihoactive
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
562 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-12 21:21
SM ISO690:2012
REVENCO, Mircea; CONDRATIUC, Svetlana; SPINEI, Larisa; NACU, Anatolie; OPREA, Valentin; DELIV, Inga. Ierarhia factorilor de risc ce favorizează utuluzarea substanţelor psihoactive. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2010, nr. 3(11), pp. 613-618. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(11) / 2010 / ISSN 1857-1719

Ierarhia factorilor de risc ce favorizează utuluzarea substanţelor psihoactive

Pag. 613-618

Revenco Mircea, Condratiuc Svetlana, Spinei Larisa, Nacu Anatolie, Oprea Valentin, Deliv Inga
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

We examined 2061 adolescents aged 12-17, from 31 secondary schools in Chişunău and Bălţi. We performed a survey made according to international standards of anonymous questioning. The survey included questions which revealed directly of indirectly the risk factors of adolescents’ involvement in using narcotics. A comparative analysis of research data was carried out. By means of the discriminant analysis, the risk factors of adolescents drug - involvement were established.

Au fost investigaţi 2061 adolescenţi în vârstă de 12-17 ani ai 31 şcolilor de învăţământ mediu general din municipiile Chişinău şi Bălţi. A fost utilizată metoda de anchetare anonimă, întocmită conform cerinţelor internaţionale înaintate pentru respectarea anonimatului. Chestionarul includea seturi de întrebări, care direct sau indirect determinau factorii de risc ai antrenării adolescenţilor în consumul de droguri. A fost efectuată analiza comparativă a datelor cercetării elevilor din ambele municipii. Prin analiza discriminantă au fost stabiliţi factorii de risc în antrenarea consumului de droguri de către adolescenţi.