Profilul citokinic în bolile digestive
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
511 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-13 11:31
SM ISO690:2012
CEREMPEI, Ludmila; SCHIŢCO, Olga; RIMARCIUC, Galina; ABABII, Maria. Profilul citokinic în bolile digestive. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2008, nr. 5(9), pp. 157-162. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 5(9) / 2008 / ISSN 1857-1719

Profilul citokinic în bolile digestive

Pag. 157-162

Cerempei Ludmila, Schiţco Olga, Rimarciuc Galina, Ababii Maria
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 1 decembrie 2013


Rezumat

The article is dedicated to the role of cytokines – a big group of biologically active substances, which play a major role in the pathogenesis of many digestive disorders. Authors present a literature review regarding the origin, variability, level and all kind of changes in cytokines spectrum within gastric and duodenal ulcer disease, pancreatitis, chronic hepatitis, goal bladder disease and other. Study of the spectrum and levels of cytokines at different stages of morbid processes plays an important role in the diagnosis, assessment of the disease evolution, prognosis, prevention of complications and treatment management. Cytokine´s profile indicates maximal levels in acute phase of the pathologic process and decrease in the recovering phase. Persistence of the increased cytokines levels may be suggestive for a relapsing evolution, metaplasia or neoplasia as well.

Lucrarea este dedicată citokinelor-unui mare grup de substanţe biologic active cu rol important în patogenia multor boli digestive. Este prezentată sinteza surselor informative referitoare la originea, variabilitatea, nivelul, modificările spectrului citokinic în diverse patologii: ulcer gastric, ulcer duodenal, pancreatite, hepatite cronice, colecistite şi a... Studiul spectrului şi nivelului citokinelor la diferite etape ale procesului pot avea rol în diagnostic, aprecierea fazei procesului, prognozarea evoluţiei, prevenirea complicaţiilor şi trasarea unui program de tratament. Profilul citokinic indică valori maxime în faza acută şi scăderea în faza reparativă. Persistenţa îndelungată a valorilor crescute a citokinelor poate sugera evoluţia recedivantă, posibilitatea metaplaziei şi neoplaziei.