Spaţiul economic regional: diversitatea metodelor de cercetare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
626 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-21 22:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
330.4:332.1 (1)
Economie matematică (76)
Economie regională. Economie teritorială (119)
SM ISO690:2012
FEURAŞ, Eugenia; IACHIMOV, Natalia. Spaţiul economic regional: diversitatea metodelor de cercetare . In: Economica. 2012, nr. 4(82), pp. 65-73. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 4(82) / 2012 / ISSN 1810-9136

Spaţiul economic regional: diversitatea metodelor de cercetare

CZU: 330.4:332.1
Pag. 65-73

Feuraş Eugenia, Iachimov Natalia
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Rezumat

Analiza economiei regionale, care presupune studierea proceselor şi fenomenelor la nivel mezoeconomic, în vederea formulării legităţilor de dezvoltare şi a anticipării evoluţiei lor viitoare, presupune luarea în consideraţie a spaţiului. În acest context, se face distincţie între spaţiul nediferenţiat şi spaţiul diferenţiat. Spaţiul nediferenţiat este un spaţiu abstract, pentru care elementele dominante sunt: coordonatele, distanţele şi densităţile. Spaţiul diferenţiat este caracterizat prin proiecţii geografice, economice, sociale, culturale, istorice, ceea ce conduce la concepte de reţele, concentrări, avantaje spaţiale, economii de aglomerare etc. Cercetarea realizată va lua în consideraţie doar spaţiul diferenţiat.

The analysis of regional economy, which assumes the study of processes and phenomena at the mezzoeconomic level, in order to formulate regularities of the development and anticipation of their further evolution, implies taking into consideration the space. In this context, a distinction is made between the undifferentiated and differentiated spaces. The undifferentiated space is an abstract space, all the dominating elements of which are coordinates, distances, and densities. The differentiated space is characterized by geographical, economic, social, cultural and historic projects, which leads to concepts of networks, concentrations, special advantages, congestion economies, etc. This research will take into consideration only the differentiated space.