Concepte teoretice de creştere a performanţei şi competitivităţii organizaţiilor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
574 10
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-09 09:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
005.32:334.72 (2)
Activități manageriale (242)
Forme de organizare și cooperare în activitatea economică (556)
SM ISO690:2012
FEURAŞ, Eugenia. Concepte teoretice de creştere a performanţei şi competitivităţii organizaţiilor. In: Economica. 2012, nr. 4(82), pp. 45-56. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 4(82) / 2012 / ISSN 1810-9136

Concepte teoretice de creştere a performanţei şi competitivităţii organizaţiilor

CZU: 005.32:334.72
Pag. 45-56

Feuraş Eugenia
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

În condiţiile actuale, caracterizate prin globalitate, concurenţă şi dinamism, succesul unei firme depinde de capacitatea ei de a învăţa din interacţiunile sale cu mediul, de dinamica sa internă şi experienţa altor firme, de cunoştinţele şi abilităţile angajaţilor săi. Această capacitate determină obţinerea şi deţinerea unui avantaj concurenţial de durată, celebrul dicton a lui F.Bacon „Knowledge is power” caracterizând ideal realităţile secolului XXI. În plan teoretic, au apărut concepte noi care explică căile de creştere a performanţei şi competitivităţii organizaţiilor, mai importante fiind următoarele: conceptul învăţării organizaţionale; conceptul organizaţiilor bazate pe cunoaştere; conceptul managementului cunoştinţelor; conceptul capitalului intelectual şi al rentei intelectuale. Articolul de faţă se axează pe două dintre ele – conceptul învăţării organizaţionale şi conceptul managementului cunoştinţelor.

Under the present conditions, characterized by globalization, competition and dynamics, a company’s success depends on its capacity of learning from interactions with business environment its internal dynamics and experience of other firms, as well as knowledge and skills of the company’s employees. This capacity enables to obtain and derive a long-run competitive advantage, and the famous quotation of F. Bacon „Knowledge is power” characterises ideally the realities of the 20th century. Theoretically, there have appeared new concepts that explain the ways of increasing organizational performance and competitiveness, of which the most important are the concepts of organizational learning, knowledge-based organizations, knowledge management, as well as intellectual capital and intellectual rent. Only two of them – the concept of organizational learning and that of knowledge management will be the focus of our thorough analysis.