Acupunctura modernă: clasificarea contraindicaţiilor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
673 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-15 12:15
SM ISO690:2012
LACUSTA, Victor; BOŢOLIN, Pavel; CEREŞ, Victoria; GÎLEA, Angela; ŞINCARENCO, Irina. Acupunctura modernă: clasificarea contraindicaţiilor. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2009, nr. 3(10), pp. 332-336. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(10) / 2009 / ISSN 1857-1719

Acupunctura modernă: clasificarea contraindicaţiilor

Pag. 332-336

Lacusta Victor, Boţolin Pavel, Cereş Victoria, Gîlea Angela, Şincarenco Irina
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

This research study analyses and systematises the therapeutic contraindications of the acupuncture and their classification as: psychological contraindications, physiological, anatomical and clinical contraindications, contraindications determined by the insufficient information about the patients health and the course of the previous treatment, contraindications related to the weather conditions and the biorhythm, contraindications determined by the medical qualification of the physician and the conditions of carrying out the treatment.

În acest studiu sînt analizate şi sistematizate contraindicaţiile de aplicare terapeutică a acupuncturii şi elaborată clasificarea lor: contraindicaţii de ordin psihologic; fiziologic; anatomic; contraindicaţii clinice; contraindicaţii determinate de lipsa informării suficiente despre sănătatea pacientului şi programul de tratament antecedent; contraindicaţii relaţionate cu factorii meteorologici şi bioritmul; contraindicaţii determinate de gradul de calificare a medicului şi condiţiile de realizare a tratamentului.