Sindromul de insuficienţă renală cronică la copil
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
648 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-26 18:45
SM ISO690:2012
GUDUMAC, Eva; CURAJOS, Boris; BERNIC, Jana; REVENCO, Adrian; DZERO, Vera; MALIŢEV, M.; SEU, Larisa; ZAHARIA, Ion; CELAC, Victoria; GHEŢEUL, Eugen; CURAJOS, Anatol; ROLLER, Victor. Sindromul de insuficienţă renală cronică la copil. In: Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM) . 2013, nr. XVIII, pp. 41-43. ISSN 1857-0631.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
Numărul XVIII / 2013 / ISSN 1857-0631

Sindromul de insuficienţă renală cronică la copil

Pag. 41-43

Gudumac Eva, Curajos Boris, Bernic Jana, Revenco Adrian, Dzero Vera, Maliţev M., Seu Larisa, Zaharia Ion, Celac Victoria, Gheţeul Eugen, Curajos Anatol, Roller Victor
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

The authors present a clinical observation of a patient with chronic renal failure, as well as the literature data, regarding pathogenesis of this severe condition..

Автор представляет клиническое наблюдение пациента с хронической почечной недостаточностью. Представлен обзор литературы и выдвинутых до сих пор патогенетических гипотез..