Factorii de risc şi diagnosticul afecţiunilor aparatului urinar la copii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1160 1
SM ISO690:2012
BERNIC, Jana; CURAJOS, Boris; DZERO, Vera; CURAJOS, Anatol; ROLLER, Victor; CELAC, Victoria; ZAHARIA, Ion; SEU, Larisa; GHEŢEUL, Eugen; MALANCO, Serghei; REVENCO, Adrian. Factorii de risc şi diagnosticul afecţiunilor aparatului urinar la copii. In: Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM) . 2013, nr. XVIII, pp. 35-38. ISSN 1857-0631.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
Numărul XVIII / 2013 / ISSN 1857-0631

Factorii de risc şi diagnosticul afecţiunilor aparatului urinar la copii

Pag. 35-38

Bernic Jana, Curajos Boris, Dzero Vera, Curajos Anatol, Roller Victor, Celac Victoria, Zaharia Ion, Seu Larisa, Gheţeul Eugen, Malanco Serghei, Revenco Adrian
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

The paper gives the current data available in the literature on the risk factors and etiology of various tract diseases in children. Determination of enzyme activity in plasma and urine to evaluate the extent of damage of structural and functional elements of the nephron, specify preferential localization process and judge the prognosis of the disease

Представлены современные данные литературы по вопросам факторов риска и этиологии различных заболеваний мочевой системы у детей. Определение активности ферментов в плазме и моче позволяет оценить степень повреждения структурно-функциональных элементов нефрона, уточнить преимущественную локализацию процесса и судить о прогнозе заболевания.