Impactul sectoarelor C&D şi TIC asupra evoluţiei economice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
638 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-30 22:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[001.891+004]:338 (1)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (867)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (2269)
Situație economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producție. Servicii. Prețuri (1853)
SM ISO690:2012
NAVAL, Elvira. Impactul sectoarelor C&D şi TIC asupra evoluţiei economice . In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2012, nr. 4(27), pp. 43-47. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461

Impactul sectoarelor C&D şi TIC asupra evoluţiei economice

CZU: [001.891+004]:338
Pag. 43-47

Naval Elvira
 
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

The Research and Development sector creates and promotes new ideas using human capital in order to increase productivity and economic growth throw technological innovation implementation. Informations and Comunication Technology sector in present contributs to approximatly ten percents of economic growth formationig of the Republic of Moldova. So investigation of the relations between economic growth R