Studiul aspectelor biotehnologice de utilizare a algei roşii Porphyridium cruentum (Näg) CNM-AR-01 în calitate de sursă de acid eicosapentaenoic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
719 8
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-28 16:47
SM ISO690:2012
CEPOI, Liliana; RUDI, Ludmila; SOBOLEVA, Inessa; MISCU, Vera; IAŢCO, Iulia; CHELMENCIUC, Viorica. Studiul aspectelor biotehnologice de utilizare a algei roşii Porphyridium cruentum (Näg) CNM-AR-01 în calitate de sursă de acid eicosapentaenoic . In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2008, nr. 7(17), pp. 10-15. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 7(17) / 2008 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Studiul aspectelor biotehnologice de utilizare a algei roşii Porphyridium cruentum (Näg) CNM-AR-01 în calitate de sursă de acid eicosapentaenoic

Pag. 10-15

Cepoi Liliana1, Rudi Ludmila1, Soboleva Inessa2, Miscu Vera1, Iaţco Iulia1, Chelmenciuc Viorica1
 
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Tehnologii Alimentare
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Polyunsaturated fatty acids (eicosapentaenoic and arachidonic acids) are investigated for the use of it in food and pharmaceutical industries. Microalgae Porphyridium cruentum CNM-AR-01 strain is one of the potential sources of polyunsaturated fatty acids. Some complex compounds of Zn(II) with amino acids have been used as chemical stimulators for polyunsaturated fatty acids biosynthesis.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-20047</doi_batch_id>
<timestamp>1660874641</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea de Stat din Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)</full_title>
<issn media_type='print'>18143237</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2008</year>
</publication_date>
<issue>7(17)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Studiul aspectelor biotehnologice de utilizare a algei roşii Porphyridium cruentum (Näg) CNM-AR-01 în calitate de sursă de acid eicosapentaenoic
</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Liliana</given_name>
<surname>Cepoi</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Ludmila</given_name>
<surname>Rudi</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Inessa</given_name>
<surname>Soboleva</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Vera</given_name>
<surname>Miscu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Iulia</given_name>
<surname>Iaţco</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Viorica</given_name>
<surname>Chelmenciuc</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2008</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>10</first_page>
<last_page>15</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>