Caracterele fenotipice şi compoziţia biochimică a tulpinilor de drojdii - producătoare de β-glucani
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
826 11
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-29 14:13
SM ISO690:2012
USATÎI, Agafia; CHISELIŢA, Natalia; MOLODOI, Elena; EFREMOVA, Nadejda; CHISELIŢĂ, Oleg; BORISOVA, Tamara; BEJENARU (FULGA), Ludmila. Caracterele fenotipice şi compoziţia biochimică a tulpinilor de drojdii - producătoare de β-glucani. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2012, nr. 3(318), pp. 139-147. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 3(318) / 2012 / ISSN 1857-064X

Caracterele fenotipice şi compoziţia biochimică a tulpinilor de drojdii - producătoare de β-glucani

Pag. 139-147

Usatîi Agafia, Chiseliţa Natalia, Molodoi Elena, Efremova Nadejda, Chiseliţă Oleg, Borisova Tamara, Bejenaru (Fulga) Ludmila
 
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 11 decembrie 2013


Rezumat

Sunt descrise caracterele fenotipice şi compoziţia biochimică a tulpinilor de drojdie Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 şi Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-21. Prezenţa în componenţa drojdiilor a complexului de substanţe de natură proteică, bogat în aminoacizi esenţiali şi cu activitate înaltă a enzimelor antioxidante, precum şi a carbohiraţilor, preponderent al β-glucanilor, permite a recomanda aceste tulpini spre utilizare în biotehnologie. Rezultatele sunt importante în descrierea standard a speciilor propuse ca obiect de valoare industrială.

Описаны фенотипические признаки и приведен биохимический состав дрожжей Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 и Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-21. Наличие в составе дрожжей комплекса веществ белковой природы с высоким содержанием незаменимых аминокислот и ферментов антиоксидантного действия, а также полисахаридов, с преобладанием β - глюканов, позволяет рекомендовать изученные штаммы для применения в биотехнологии. Результаты представляют интерес для стандартного описания видов дрожжей предложенных в качестве объекта индустриального назначения.

Phenotypical signs and biochemical composition of Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y- 20 and Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-21 yeast strains are described in this article. The presence of protein complexes with high content of indispensable amino acids and antioxidant enzymes, as well as polysaccharides with predominance of β-glucanes allow us to recommend these yeast strains for the utilization in biotechnology. The fi ndings are of interest for the standard description of yeast strains offered as object for industrial purposes.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-19993</cfResPublId>
<cfResPublDate>2012-09-03</cfResPublDate>
<cfVol>318</cfVol>
<cfIssue>3</cfIssue>
<cfStartPage>139</cfStartPage>
<cfISSN>1857-064X</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/19993</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Caracterele fenotipice şi compoziţia biochimică a tulpinilor de drojdii - producătoare de β-glucani</cfTitle>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Sunt descrise caracterele fenotipice şi compoziţia biochimică a tulpinilor de drojdie
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 şi Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-21.
Prezenţa în componenţa drojdiilor a complexului de substanţe de natură proteică,
bogat în aminoacizi esenţiali şi cu activitate înaltă a enzimelor antioxidante, precum şi
a carbohiraţilor, preponderent al β-glucanilor, permite a recomanda aceste tulpini spre
utilizare în biotehnologie. Rezultatele sunt importante în descrierea standard a speciilor
propuse ca obiect de valoare industrială.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RU' cfTrans='o'>Описаны фенотипические признаки и приведен биохимический состав дрожжей
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 и Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-21. Наличие
в составе дрожжей комплекса веществ белковой природы с высоким содержанием
незаменимых аминокислот и ферментов антиоксидантного действия, а также
полисахаридов, с преобладанием β - глюканов, позволяет рекомендовать изученные
штаммы для применения в биотехнологии. Результаты представляют интерес для
стандартного описания видов дрожжей предложенных в качестве объекта индустриального
назначения.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Phenotypical signs and biochemical composition of Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-
20 and Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-21 yeast strains are described in this article. The
presence of protein complexes with high content of indispensable amino acids and antioxidant
enzymes, as well as polysaccharides with predominance of β-glucanes allow us to recommend
these yeast strains for the utilization in biotechnology. The fi ndings are of interest for the
standard description of yeast strains offered as object for industrial purposes.</cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-09-03T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-09-03T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-1175</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-09-03T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-12521</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-09-03T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-12522</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-09-03T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-12573</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-09-03T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-12523</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-09-03T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-16591</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-09-03T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-27057</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-09-03T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-1175</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-1175-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-09-03T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Usatyi</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Agafia</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-12521</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-12521-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-09-03T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Chiselitsa</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Natalia</cfFirstNames>
<cfFamilyNames>Киселица</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Наталья</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-12522</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-12522-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-09-03T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Molodoi</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Elena</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-12573</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-12573-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-09-03T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Ефремова</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Надежда</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-12523</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-12523-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-09-03T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Chiselita</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Oleg</cfFirstNames>
<cfFamilyNames>Киселица</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Олег</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-16591</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-16591-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-09-03T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Borisova</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Tamara</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-27057</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-27057-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012-09-03T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Bejenaru (Fulga)</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Ludmila</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>