Corelaţia funcţională educaţie – libertate – autonomie
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
501 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-11 13:46
SM ISO690:2012
IORDĂCHESCU, Grigore-Dan. Corelaţia funcţională educaţie – libertate – autonomie. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2011, nr. 9(49), pp. 41-43. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(49) / 2011 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Corelaţia funcţională educaţie – libertate – autonomie

Pag. 41-43

Iordăchescu Grigore-Dan
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

In this article is studied the correlation education-freedom-autonomy as a new direction in modern pedagogy.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Corelaţia funcţională educaţie – libertate – autonomie">
<meta name="citation_author" content="Iordăchescu Grigore-Dan">
<meta name="citation_publication_date" content="2011/09/01">
<meta name="citation_journal_title" content="Studia Universitatis  Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) ">
<meta name="citation_volume" content="49">
<meta name="citation_issue" content="9">
<meta name="citation_firstpage" content="41">
<meta name="citation_lastpage" content="43">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/06.Corelatia%20functionala%20educatie%20%E2%80%93%20libertate%20%E2%80%93%20autonomie.pdf">