Corelaţia funcţională educaţie – libertate – autonomie
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
503 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-11 13:46
SM ISO690:2012
IORDĂCHESCU, Grigore-Dan. Corelaţia funcţională educaţie – libertate – autonomie. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2011, nr. 9(49), pp. 41-43. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(49) / 2011 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Corelaţia funcţională educaţie – libertate – autonomie

Pag. 41-43

Iordăchescu Grigore-Dan
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

In this article is studied the correlation education-freedom-autonomy as a new direction in modern pedagogy.

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Iordăchescu, G.</dc:creator>
<dc:date>2011-09-01</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>In this article is studied the correlation education-freedom-autonomy as a new direction in modern pedagogy.</dc:description>
<dc:source>Studia Universitatis  Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)  49 (9) 41-43</dc:source>
<dc:title>Corelaţia funcţională educaţie – libertate – autonomie</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>