Valoarea litografiei în creația artistică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
159 4
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-14 22:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
763.02 (1)
Arte grafice. Grafică (134)
SM ISO690:2012
DIACONU-CATAN, Oxana. Valoarea litografiei în creația artistică. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică, 2023, nr. 1(44), pp. 66-73. ISSN 2345-1408. DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2023.1.12
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(44) / 2023 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Valoarea litografiei în creația artistică

The value of lithography in artistic creation

DOI:https://doi.org/10.55383/amtap.2023.1.12
CZU: 763.02

Pag. 66-73

Diaconu-Catan Oxana12
 
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
 
Disponibil în IBN: 20 februarie 2024


Rezumat

În cercetarea realizată este evidențiat rolul și aportul litografiei ca tehnică originală de multiplicare care a contribuit la dezvoltarea artei grafice. Axându-se pe prezentarea caracteristicilor tehnice, autoarea pledează pentru readucerea interesului artiștilor plastici și studenților graficieni față de această tehnică, care oferă variate posibilități de exprimare creativă. Este urmărită evoluția litografiei în circumstanțele istoriceși impactul acesteia în creația artistică, punându-se în evidență atât avantajele litografiei cât și rolul ei utilitar și estetic. Totodată, sunt menționați cei mai reprezentativi artiști plastici, care au abordat în lucrările lor tehnica litografică, care influențează și ajută artistul contemporan în crearea propriei opere, marcată de interacțiunea activă a tehnologiei, științei și artei. Doar prin stăpânirea diverselor tehnici de lucru vor fi educați profesioniști cu o percepție vizuală dezvoltată și cu un înalt potențial creativ.

In the carried out research is highlighted the role and contribution of lithography as an original technique of multiplication, which contributed to the development of graphic art. Focusing on the presentation of the technical characteristics, the author pleads for bringing back the interest of plastic artists and graphic design students towards this technique, which offers various possibilities for creative expression. The evolution of lithography in historical circumstances is being traced, as well as its impact in artistic creation, highlighting both the advantages of lithography and its utilitarian and aesthetic role. At the same time, are mentioned the most representative plastic artists who have approached the lithographic technique in their works, which influences and helps the contemporary artist in his own work, marked by the active interaction of technology, science and art. Only by mastering the various techniques professionals will be educated with a developed visual perception and a high creative potential.

Cuvinte-cheie
litografie, grafică, gravură, creaţie, cromolitografie, tehnică, artă, afiș,

Lithography, graphics, engraving, creation, chromolithography, technique, art, poster