Importanța construcţiilor anatomice în creaţia sculptorilor animalişti naum epelbaum, Nicolae Gabzulin şi Vladislav Şevcenco
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
117 1
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-22 10:57
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
730:591.4730.042(478) (1)
Arte plastice (433)
Zoologie generală (273)
SM ISO690:2012
MARIAN, Ana. Importanța construcţiilor anatomice în creaţia sculptorilor animalişti naum epelbaum, Nicolae Gabzulin şi Vladislav Şevcenco. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică, 2023, nr. 1(44), pp. 59-65. ISSN 2345-1408. DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2023.1.11
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(44) / 2023 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Importanța construcţiilor anatomice în creaţia sculptorilor animalişti naum epelbaum, Nicolae Gabzulin şi Vladislav Şevcenco

The importance of anatomical constructions in the creative activity of the sculptors animalists naum epelbaum, Nikolai Gabzulin and Vladislav Shevchenko

DOI:https://doi.org/10.55383/amtap.2023.1.11
CZU: 730:591.4730.042(478)

Pag. 59-65

Marian Ana
 
Institutul Patrimoniului Cultural
 
 
Disponibil în IBN: 20 februarie 2024


Rezumat

Construcţiile anatomice sunt indispensabile genului animalier sculptural. Obiectele de artă tridimensională sunt puse în evidenţă prin mişcarea corpurilor animalelor, care presupune cunoaşterea scheletului, pe care, ca pe o carcasă, se situează muşchii. În realizarea genului animalier moldovenesc ronde-bosse sunt cunoscute două abordări: realistă şi stilizată. Aceste două modalităţi de realizare sunt specifice întregii plastici animaliere din URSS, cei mai iluştri reprezentanţi ai ei fiind Ivan Efimov şi VasiliiVataghin. În creaţia lui Naum Epelbaum sunt atestate şi reprezentări realiste, şi cele stilizate, construcţiile anatomice întrezărindu-se în formele sculpturale. În compoziţiile lui Nicolae Gabzulin, lucrate realist, detaliului anatomic îi revine rolul primordial, subiectele fiind înscenate. Sculptorul Vladislav Şevcenco, deşi nu a cunoscut profund anatomia corpurilor animalelor, în realizările sale naive, dar profesioniste, a intuit şi a surprins formele în mişcare. Aceşti trei maeştri au fost cunoscători sensibili ai lumii animalelor, în lucrările lor construcţiile anatomice au servit ca bază în realizarea unor opere veridice.

Anatomical constructions are essential for the sculptural animalistic genre. Three-dimensional art objects are rendered through the movements of the animals’ bodies, which presuppose the presence of anatomical knowledge of the skeleton, as the frame on which the muscles are located. In the implementation of the Moldovan animalistic genre of ronde-bosse, two approaches are identified: both realistic and stylized. In general, these two approaches characterized the animalistic genre in the USSR; its best representatives were Ivan Efimov and Vasily Vataghin. In the works of Naum Epelbaum, we find both realistic and stylized images, anatomical structures which are guessed in the sculptural forms. In the compositions of Nikolai Gabzulin, presented in a realistic manner, the anatomical details are decisive. Although the sculptor Vladislav Shevchenko was not deeply familiar with animal anatomy, he worked intuitively and in his naive, but professional works, conveyed forms in motion. These three masters were connoisseurs of the animal world; in their creative activity the anatomical constructions helped to realize true images.

Cuvinte-cheie
sculptură, construcţii anatomice, detalii anatomice, psihologie, gen animalier sculptural,

sculpture, anatomical constructions, anatomical details, psychology, sculptural animalistic genre

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-197776</cfResPublId>
<cfResPublDate>2023-07-01</cfResPublDate>
<cfVol>44</cfVol>
<cfIssue>1</cfIssue>
<cfStartPage>59</cfStartPage>
<cfISSN>2345-1408</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/197776</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Importanța construcţiilor anatomice &icirc;n creaţia sculptorilor animalişti naum epelbaum, Nicolae Gabzulin şi Vladislav Şevcenco</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>sculptură; construcţii anatomice; detalii anatomice; psihologie; gen animalier sculptural; sculpture; anatomical constructions; anatomical details; psychology; sculptural animalistic genre</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Construcţiile anatomice sunt indispensabile genului animalier sculptural. Obiectele de artă tridimensională sunt puse &icirc;n evidenţă prin mişcarea corpurilor animalelor, care presupune cunoaşterea scheletului, pe care, ca pe o carcasă, se situează muşchii. &Icirc;n realizarea genului animalier moldovenesc ronde-bosse sunt cunoscute două abordări: realistă şi stilizată. Aceste două modalităţi de realizare sunt specifice &icirc;ntregii plastici animaliere din URSS, cei mai iluştri reprezentanţi ai ei fiind Ivan Efimov şi VasiliiVataghin. &Icirc;n creaţia lui Naum Epelbaum sunt atestate şi reprezentări realiste, şi cele stilizate, construcţiile anatomice &icirc;ntrezărindu-se &icirc;n formele sculpturale. &Icirc;n compoziţiile lui Nicolae Gabzulin, lucrate realist, detaliului anatomic &icirc;i revine rolul primordial, subiectele fiind &icirc;nscenate. Sculptorul Vladislav Şevcenco, deşi nu a cunoscut profund anatomia corpurilor animalelor, &icirc;n realizările sale naive, dar profesioniste, a intuit şi a surprins formele &icirc;n mişcare. Aceşti trei maeştri au fost cunoscători sensibili ai lumii animalelor, &icirc;n lucrările lor construcţiile anatomice au servit ca bază &icirc;n realizarea unor opere veridice.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>Anatomical constructions are essential for the sculptural animalistic genre. Three-dimensional art objects are rendered through the movements of the animals&rsquo; bodies, which presuppose the presence of anatomical knowledge of the skeleton, as the frame on which the muscles are located. In the implementation of the Moldovan animalistic genre of ronde-bosse, two approaches are identified: both realistic and stylized. In general, these two approaches characterized the animalistic genre in the USSR; its best representatives were Ivan Efimov and Vasily Vataghin. In the works of Naum Epelbaum, we find both realistic and stylized images, anatomical structures which are guessed in the sculptural forms. In the compositions of Nikolai Gabzulin, presented in a realistic manner, the anatomical details are decisive. Although the sculptor Vladislav Shevchenko was not deeply familiar with animal anatomy, he worked intuitively and in his naive, but professional works, conveyed forms in motion. These three masters were connoisseurs of the animal world; in their creative activity the anatomical constructions helped to realize true images.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2023-07-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2023-07-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-11916</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2023-07-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfFedId>
<cfFedIdId>ibn-doi-197776</cfFedIdId>
<cfFedId>10.55383/amtap.2023.1.11</cfFedId>
<cfStartDate>2023-07-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFedId_Class>
<cfClassId>31d222b4-11e0-434b-b5ae-088119c51189</cfClassId>
<cfClassSchemeId>bccb3266-689d-4740-a039-c96594b4d916</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Class>
<cfFedId_Srv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfClassId>eda2b2e2-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>5a270628-f593-4ff4-a44a-95660c76e182</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Srv>
</cfFedId>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-11916</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-11916-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2023-07-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Marian</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Ana</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfSrv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfName cfLangCode='en' cfTrans='o'>CrossRef DOI prefix service</cfName>
<cfDescr cfLangCode='en' cfTrans='o'>The service of issuing DOI prefixes to publishers</cfDescr>
<cfKeyw cfLangCode='en' cfTrans='o'>persistent identifier; Digital Object Identifier</cfKeyw>
</cfSrv>
</CERIF>