Postmodernismul – cadru al diversităţii educaţionale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
390 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-03 17:39
SM ISO690:2012
DUHLICHER, Olga. Postmodernismul – cadru al diversităţii educaţionale. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2010, nr. 5(35), pp. 41-46. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(35) / 2010 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Postmodernismul – cadru al diversităţii educaţionale

Pag. 41-46

Duhlicher Olga
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

Postmodernity is the age of thinking, not so much of fragmentation, as of plurality, even the shift from unity to plurality is a form of our existence. Diversity is both an intrinsic attribute of nature and culture. As regards culture, without diversity, it would be empty, without any content. Values, beliefs, symbols, attitudes, mentalities, habits, morals, ethical standards are elements of culture that distinguish people, social groups, communities, and nations. Even if there is a common moral core, people are different depending on the elements of culture they are identified with.

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Bodrug, E.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Acţiunea enterosorbantului Medicas e asupra stării sistemelor pro- şi antioxidant
</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2010</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-0011</relatedIdentifier>
<dates>
<date dateType='Issued'>2010-01-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>În experienţe pe şobolani albi s-a cercetat infl uenţa enterosorbantului Medicas E asupra sistemelor pro- şi
antioxidant. Administrarea intragastrală a preparatului în doză de 500 mg/kg timp de 10 zile, paralel cu ameliorarea
sindromului colestatic şi de citoliză, poate exercita efecte benefi ce asupra evoluţiei stresului oxidativ în
hepatitele toxice, îndeosebi la utilizare îndelungată.</description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>In experiments on white rats the infl uence of enterosorbent Medicas E on pro- and antioxidant systems
was studied. The intragastric administration of the drug in the dose of 500 mg/kg during 10 days may exert
benefi c effects on oxidative stress in combination with cholestatic and citolytic syndroms improvment in toxic
hepatites, especially during a long time administration.</description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>