The Evolution of Cuisine Terminology across Cultures
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
198 3
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-05 22:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81`276.6:[316.423.2:641.5] (1)
Lingvistică. Limbi (5177)
Procese sociale. Dinamică socială (590)
Economie casnică. Științe domestice. Întreținerea casei (171)
SM ISO690:2012
CAZACU, Parascovia, ŞAGANEAN, Gabriela. The Evolution of Cuisine Terminology across Cultures. In: Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",, 4 mai 2023, Chişinău. Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2023, pp. 237-244. ISBN 978-9975-62-591-3. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10053639
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală", 2023
Conferința "Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală"
Chişinău, Moldova, 4 mai 2023

The Evolution of Cuisine Terminology across Cultures

Evoluția terminologiei culinare în diferite civilizații

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.10053639
CZU: 81`276.6:[316.423.2:641.5]

Pag. 237-244

Cazacu Parascovia, Şaganean Gabriela
 
Moldova State University
 
 
Disponibil în IBN: 18 decembrie 2023


Rezumat

Cuisine terminology is an essential part of a cultural identity. The evolution of cuisine terminology refers to the changes that have occurred in the language used to describe food, cooking techniques, ingredients, and culinary traditions over time. It has been shaped by various factors, including globalization, migration, technology, and changing cultural attitudes toward food. Globalization has been a critical factor in the evolution of cuisine terminology, as it has brought people from different cultures together, leading to the introduction of new terms and vocabulary. By moving from one country to another, people have brought their food traditions and adapted them to the new surroundings. Similarly, technology has had a decisive influence on food distribution, leading to the introduction of new terms describing different types of food outlets. New definitions and terminology have been developed to describe the various kinds of food and eating habits, thanks to increasing health awareness and recognition of the environmental impact of food production. As these attitudes continue to evolve, cuisine terminology will likely continue to change and adapt to these changes. The evolution of cuisine terminology reflects the dynamic nature of our world and the diversity of our food traditions and practices. Moreover, it has given rise to a better understanding and appreciation of diverse cuisines, encouraging innovation and sustainability in the food industry as well as preserving culinary traditions and cultural heritage.

Terminologia bucătăriei este o parte esențială a unei identități culturale. Evoluția terminologiei culinare se referă la schimbările care au avut loc în limbajul folosit pentru a descrie mâncarea, tehnicile de gătit, ingredientele și tradițiile culinare de-a lungul timpului. Acesta a fost modelată de diverși factori, inclusiv globalizare, migrația, tehnologia și schimbarea atitudinilor culturale față de alimente. Globalizarea a fost un factor critic în evoluția terminologiei culinare, deoarece a reunit oameni din culturi diferite, ducând la introducerea de noi termeni și vocabular. În mod similar, tehnologia a avut o influență decisivă asupra distribuției alimentelor, ducând la introducerea de noi termeni care descriu diferite tipuri de magazine alimentare. Datorită creșterii conștientizării sănătății și recunoașterii impactului asupra mediului al producției alimentare, noi definiții și termeni au apărut pentru a descrie diferitele tipuri de alimente și obiceiuri culinare. Pe măsură ce aceste atitudini continuă să evolueze, terminologia bucătăriei va continua probabil să se schimbe și să se adapteze la aceste schimbări. Astfel, evoluția acestui tip de terminologie reflectă natura dinamică a lumii noastre și diversitatea tradițiilor și practicilor noastre culinare. Mai mult, ea a dat naștere la o mai bună înțelegere și apreciere a diverselor bucătării, încurajând inovația și sustenabilitatea în industria alimentară, precum și păstrarea tradițiilor culinare și a moștenirii culturale.

Cuvinte-cheie
terminology, cuisine, evolution, culture, diversity,

terminologie, bucătărie, evoluţie, cultură, diversitate

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="The Evolution of Cuisine Terminology across Cultures">
<meta name="citation_author" content="Cazacu Parascovia">
<meta name="citation_author" content="Şaganean Gabriela">
<meta name="citation_publication_date" content="2023">
<meta name="citation_collection_title" content="Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",">
<meta name="citation_firstpage" content="237">
<meta name="citation_lastpage" content="244">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/237-244_10.pdf">