Aspecte culturale ale traducerii terminologiei gastronomice irlandeze în romanul „Ulise” de James Joyce în limba română
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
151 1
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-26 17:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81`255.2`276.6:641.5:821.111(415)=135.1 (1)
Lingvistică. Limbi (5124)
Economie casnică. Științe domestice. Întreținerea casei (171)
Literatură engleză (122)
SM ISO690:2012
FILIMON, Veaceslav. Aspecte culturale ale traducerii terminologiei gastronomice irlandeze în romanul „Ulise” de James Joyce în limba română. In: Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",, 4 mai 2023, Chişinău. Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2023, pp. 87-93. ISBN 978-9975-62-591-3. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10052609
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală", 2023
Conferința "Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală"
Chişinău, Moldova, 4 mai 2023

Aspecte culturale ale traducerii terminologiei gastronomice irlandeze în romanul „Ulise” de James Joyce în limba română

The cultural aspects of the translation of irish gastronomical terminology into romanian language in the novel "Ulysses" by James Joyce

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.10052609
CZU: 81`255.2`276.6:641.5:821.111(415)=135.1

Pag. 87-93

Filimon Veaceslav
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 18 decembrie 2023


Rezumat

Studiul prezintă o clasificare stilistică și traductologică a terminologiei gastronomice în traducerea românească a romanului ”Ulise” de James Joyce din perspectiva culturologică. Sunt analizate cele mai importante aspecte naratologice în capitolul ”Lestrigonii”, în care autorul elaborează un nou ”gastro-limbaj” pentru a descrie realitățile irlandeze din perspectiva artei culinare, dar și cu o încercare de a scrie o istorie a bucătăriei irlandeze prin prisma culturii celtice, ebraice și greco-romane prin suprapunerea și fuzionarea sincretică a acestora în textul romanului. Studiul oferă și o retrospectivă a procedeelor și de traducere a unei diversități de termini gastronomici și posibilitatea echivalenței în traducerea românească.

The study presents a stylistic and translation classification of gastronomic terminology in the Romanian translation of the novel ”Odysseus” by James Joyce from a culturological perspective. The most important narratological aspects are analyzed in the chapter ”Lestrigonians”, in which the author elaborates a new ”gastro-language” to describe the Irish realities from the perspective of culinary art, but also with an attempt to write a history of Irish cuisine through the prism of Celtic, Jewish and Greco-Roman culture through their overlap and syncretical fusion in the text of the novel. The study also offers a retrospective of the procedures and translation of a diversity of gastronomic terms and the possibility of equivalence in the Romanian translation.

Cuvinte-cheie
traductologie, terminologie, tehnici de traducere, gastro-limbaj, experiment, modernism, alimentaţie, culturologie, realism, cenzură, influentă literară, cultură receptoare,

translation, terminology, translation techniques, gastro-language, experiment, modernism, Nutrition, Culturology, realism, censorship, literary influence, reception culture