Unele particularităţi articulatorii ale unităţilor monofonematice consonantice compuse în limba engleză (aspectele sincronic şi diacronic)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
267 0
SM ISO690:2012
CHIRDEACHIN, Alexei. Unele particularităţi articulatorii ale unităţilor monofonematice consonantice compuse în limba engleză (aspectele sincronic şi diacronic) . In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2011, nr. 4(44), pp. 182-188. ISSN 1811-2668.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Numărul 4(44) / 2011 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009

Unele particularităţi articulatorii ale unităţilor monofonematice consonantice compuse în limba engleză (aspectele sincronic şi diacronic)

Pag. 182-188

Chirdeachin Alexei
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 29 iulie 2013


Rezumat

Consonantic complex monophonemic units represented by affricates /ʧ, ʤ/ in English consitute a very complex phenomenon. They have specific articulatory features. Their appearance and development is a result of certain linguistic processes. In this article, articulatory peculiarities and historical development of English consonantic complex monophonemic units are examined.