Determinanţii culturii organizaţionale universitare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
909 13
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-24 14:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
005.73:378 (1)
Management organizațional (OM) (87)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1608)
SM ISO690:2012
COTELNIC, Ala; ALBOT, Iulia. Determinanţii culturii organizaţionale universitare . In: Economica. 2012, nr. 3(81), pp. 52-61. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 3(81) / 2012 / ISSN 1810-9136

Determinanţii culturii organizaţionale universitare

CZU: 005.73:378
Pag. 52-61

Cotelnic Ala, Albot Iulia
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2013


Rezumat

Astăzi, pentru a face faţă cerinţelor actuale ale socialului şi ale concurenţei, schimbările prin care trec Universităţile nu se pot desfăşura în afara culturii organizaţionale, deşi cultura organizaţională a mediului universitar din ţara noastră pare fi una nedefinită, cu slabe elemente de identificare culturală. În prezentul articol, sunt trecute în revistă unele rezultate ale studiului efectuat în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei, care a avut ca obiectiv evidenţierea particularităţilor specifice culturii organizaţionale universitare.

Today, in order to meet the current needs of the society and competition, the changes that universities face can not be carried out outside the organizational culture, though the organizational culture of academia in our country seems to be undefined, with little cultural identifiers. The present article reviews some results of a study within the Academy of Economic Studies of Moldova, which aimed to highlight specific features of university organizational culture.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-19184</doi_batch_id>
<timestamp>1632056893</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Academia de Studii Economice din Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Economica</full_title>
<issn media_type='print'>18109136</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2012</year>
</publication_date>
<issue>3(81)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Determinanţii culturii organizaţionale
universitare
</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Ala</given_name>
<surname>Cotelnic</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Iulia</given_name>
<surname>Albot</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2012</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>52</first_page>
<last_page>61</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>