Bogdan Petriceicu-Hasdeu: deschizător de drumuri în cercetarea toposurilor folclorice și a arhetipurilor mitice
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
104 2
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-03 09:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1-3.09 (41)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (2118)
SM ISO690:2012
BUTNARU, Tatiana. Bogdan Petriceicu-Hasdeu: deschizător de drumuri în cercetarea toposurilor folclorice și a arhetipurilor mitice. In: Filologia modernă: realizări şi perspective în context european : Bogdan Petriceicu-Hasdeu: 185 de ani de la naștere, Ed. 17, 5-6 octombrie 2023, Chişinău. Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2023, Ediţia 17, pp. 164-173. ISBN 978-9975-62-603-3.. DOI: https://doi.org/10.52505/filomod.2023.17.21
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 17, 2023
Conferința "Filologia modernă: realizări şi perspective în context european."
17, Chişinău, Moldova, 5-6 octombrie 2023

Bogdan Petriceicu-Hasdeu: deschizător de drumuri în cercetarea toposurilor folclorice și a arhetipurilor mitice

Bogdan Petriceicu-Hasdeu: pioneer in the research of folklore topos and mythical archetypes

DOI:https://doi.org/10.52505/filomod.2023.17.21
CZU: 821.135.1-3.09

Pag. 164-173

Butnaru Tatiana
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
 
Proiecte:
 
Disponibil în IBN: 1 decembrie 2023


Rezumat

În articolul de față este dezvăluită contribuția lui Bogdan Petriceicu-Hasdeu la studierea patrimoniului cultural imaterial, un aspect ce și-a găsit expresie în mai multe studii, articole, opinii, probleme de cercetare. Pasionat de spiritualitatea autohtonă a românilor, concretizată în mituri, arhetipuri, eresuri, toposuri folclorice, Hasdeu le-a elucidat dintr-o nouă perspectivă, pentru a le pune în circulație și a le promova prin timpuri și generații. În ipostaza de deschizător de drumuri în studierea vestigiilor trecutului istoric ale poporului, Hasdeu are meritul de a face o primă tentativă de investigație științifică a sufletului popular, în dorința de a pregăti terenul pentru apariția mai multor lucrări referitoare în abordarea complexului de probleme, ce vizează sfera de valorificare a mitologiei autohtone, de inițiere într-un sistem mitologic de referință, reconstituit în dimensiunile ontologice, cognitive, existențiale, în vederea aprofundării universului de valori ale ființei naționale.

In tis article, the contribution of Bogdan Petriceicu-Hasdeu to the research of intangible cultural heritage is revealed, an aspect that has found expression in esveral studies, asstion, opininions, research problems. Passionate abou the autochthonous spirituality of the Romanian, embodied in myths, archetypes, heresies, folc topos, Hasdeu – elucidated them from – a nev perspective, in order to put them into circulation and promote them through times and generation. As a trailblazer in the study of the vestiges of making the first attempt of our people, Hasdeu has the merit of marking the first attempt at scientific investigation of the popular soul, in the desire to prepare the ground for the popular soul, in the desire to prepare the ground for the appearance of several works related tot the approach to the complex of problems, aimed at the sphere of valorization of the autochthonous mythology, of initiation into a mythological reference system reconstituted in the ontological, cognitive, existential dimensions, in order to deepen the universe of values of the natinal being.

Cuvinte-cheie
arhetip mitic, topos folcloric, univers spiritual, epos nuvelistic, orizont popular, tradiţie folclorică românească, etnogeneză mitică,

mythical archetip, Folkloric topos, spiritual universe, novelistic epic, popular horizon, Romanian folk tradition, mythical ethnogenisis