Direcţii strategice de dezvoltare a pieţei produselor şi serviciilor din alimentaţia publică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-02-16 14:48
Vizualizări 263
Vizitatori unici 21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.439.5:339.166.82 (1)
Producție și servicii în funcție de sectoarele economice (750)
Probleme generale ale comerțului. Piața (268)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 2(80) / 2012 / ISSN 1810-9136
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcţii strategice de dezvoltare a pieţei produselor şi serviciilor din alimentaţia publică

CZU: 338.439.5:339.166.82
Pag. 21-29

Petrovici Sergiu, Tăzlăvan Doina
 
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
 
Disponibil în IBN: 5 December, 2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

În lucrare este dezvăluit specificul dezvoltării pieţei produselor şi serviciilor în alimentaţia publică, care depinde de setul de servicii acordate şi de produse propuse consumatorilor pentru satisfacerea necesităţilor acestora. Sunt analizaţi factorii care influenţează ritmul vânzărilor în alimentaţia publică. În partea a doua a lucrării sunt propuse direcţii strategice de dezvoltare a pieţei produselor şi serviciilor, ţinând seama de specificul funcţionării întreprinderilor alimentaţiei publice, politica sortimentală, calitatea produselor şi serviciilor, sistemul de stimulare a vânzărilor, politicile de preţuri şi de promovare.

In this work is revealed the development specific of the catering market of the products and services, which depends on the set of the provided services and products proposed to consumers to meet thei needs. The factors which affect the pace of sales in catering are analyzed in this work. In the second part of the paper are proposed strategic directions of development of the products and services market, based on the specifics of the operation of the enterprises in the Republic: public mix nutrition policy, quality products and services, incentive system of sales, pricing policies and promotion.

Cuvinte-cheie piaţa alimentaţiei publice, serviciile acordate vizitatorilor, produsele propuse consumatorilor, mutaţii în structura vânzărilor