Răspândirea îngălbenirii aurii în plantaţiile viticole din Republica Moldova. Recomandări privind combaterea cicadelor Scaphoideus titanus şi Hyalesthes obsoletus (a vectorilor transmiţători de fitoplazme)
Închide
244 3
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-11 10:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
634.8:632.938:631.527.5 (5)
Viticultură. Viță de vie. Vii (641)
Boli ale plantelor. Dăunători și organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor (998)
Lucrări agricole (1252)
SM ISO690:2012
CEBANU, Vitalie, DEGTEARI, Vladimir, TERTEAC, Dumitru, CHIABURU, Elena, MÎDARI, Adrian, ARMAŞU, Svetlana, VĂTĂMAN, Ion, BRAZIŢCAIA, Nina. Răspândirea îngălbenirii aurii în plantaţiile viticole din Republica Moldova. Recomandări privind combaterea cicadelor Scaphoideus titanus şi Hyalesthes obsoletus (a vectorilor transmiţători de fitoplazme). In: Realizări stiinţifice în horticultură, oenologie şi tehnologii alimentare, 2020, pp. 73-80.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Realizări stiinţifice în horticultură, oenologie şi tehnologii alimentare
2020

Răspândirea îngălbenirii aurii în plantaţiile viticole din Republica Moldova. Recomandări privind combaterea cicadelor Scaphoideus titanus şi Hyalesthes obsoletus (a vectorilor transmiţători de fitoplazme)

CZU: 634.8:632.938:631.527.5

Pag. 73-80

Cebanu Vitalie, Degteari Vladimir, Terteac Dumitru, Chiaburu Elena, Mîdari Adrian, Armaşu Svetlana, Vătăman Ion, Braziţcaia Nina
 
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
 
 
Disponibil în IBN: 13 noiembrie 2023


Rezumat

Была изучена инсектицидная активность различных препаратов, рекомендованы эффективные дозы их применения и даны рекомендации по борьбе с переносчиками золотистого пожелтения и почернения древесины Scaphoideus titanus и Hyalesthes obsoletus на виноградной лозе.

The insecticidal activity of various drugs was studied, effective doses of their use were recommended, and recommendations were given to combat the vectors of golden yellowing and blackening of wood Scaphoideus titanus and Hyalesthes obsoletus on the vine.

Cuvinte-cheie
золотистое пожелтение, переносчиками фитоплазменных заболеваний, Меры борьбы,

golden yellowing, Flavescence d’Oree, vectors phytoplasma diseases, control measures

CZU: 634.8:632.938:631.527.5
Domenii științifice:
Alte contribuții (capitole, secțiuni ale cărții / culegerii) disponibile în IBN
Realizări recente în horticultură, oenologie şi tehnologii alimentare
3-13
Diversitatea însușirilor calitative și cantitative ale genotipurilor de perspectivă în ameliorarea sortimentului viței de vie
14-19
Evaluarea potenţialului agrobiologic şi oenologic al unor fenotipuri la soiurile autohtone de viţă de vie, omologate în RM, anii 2008-201820-29
Soiul de struguri pentru masă MOLDOVA – perla patrimoniului viticulturii naţionale (istoria, agrobiologia, agrotehnica şi protecţia contra bolilor şi dăunătorilor)30-41
Potenţialul pedoecologic pentru producerea vinurilor cu IGP „Valul lui Traian”
42-50
Productivitatea viței de vie de soiul Bianca în dependență de condițiile de creștere în regiunea Codrilor Republicii Moldova
51-57
Metode raţionale de întinerire a viilor îmbătrânite prin reconstrucţia scheletului şi proiectarea diferitor forme ale butucului (inclusiv ai celor de talie mică şi medie) cu aplicarea metodelor de tăiere special58-65
Stabilirea afinităţii de altoire a unor soiuri autohtone de viţă de vie Vitis Vinifera, pe diferite soiuri de portaltoi66-72
Recomandări privind combaterea putregaiului cenuşiu în procesul forţării şi călirii butaşilor altoiţi81-87
Noi abordări privind combaterea moliei viţei de vie - Lobesia botrana Den et Schiff în condiţiile Republicii Moldova88-94
Eficacitatea unor produse noi contra făinării viţei de vie în anii de cercetare 2015-201895-101
Eficacitatea erbicidului Beloukha, EC - erbicid (desicant) neselectiv de contact pe bază de acid pelargonic, 680 g/l) în combaterea buruienilor mono- şi dicotiledonate anuale şi perene, şi la plivitul lăstarilor de pe tulpina viţei-de-vie102-106
Болезни усыхания рукавов винограда в Молдове. Эска винограда107-113
Necesitatea modernizării spalierului la cultivarea viţei de vie a soiurilor pentru vin114-121
Elaborarea tehnologiei de producere a vinurilor spumante albe în baza soiurilor Viorica şi Floricica122-130
Studiul compoziţiei fizico-chimice a cupajelor de vinuri pentru spumante albe în baza soiurilor Viorica şi Floricica131-138
Optimizarea componenţei cupajelor pentru vinuri spumante albe în baza utilizării vinurilor din soiurile de struguri Viorica şi Floricica139-148
Influenţa diferitor portaltoaie asupra indicilor fizico-chimici şi organoleptici ai vinurilor spumante albe149-154
Studiul comparativ al diferitor metode de identificare taxonomică a tulpinilor de levuri izolate din centrul vitivinicol ”Purcari”155-160
Aprecierea comparativă a tulpinilor de levuri autohtone şi influenţa lor asupra indicilor fizico-chimici ai vinurilor albe și roșii seci161-166
Determinarea conţinutului unor amine biogene în vinurile moldoveneşti167-171
Identificarea glicerolului sintetic în vinuri172-176
Identificarea şi cuantificarea lizozimei în vinuri177-181
Activitatea de standardizare în domeniul vitivinicol şi al băuturilor alcoolice182-186
Eficienţa reglementării domeniului vitivinicol şi al băuturilor alcoolice ca urmare a armonizării legislaţiei naţionale cu cea europeană187-191
Profilul antocianic și caracteristicile spectrometrice ale vinurilor roșii produse în aria delimitată pentru indicația geografică protejată „Codru”
192-198
Compoziția fizico-chimică a vinurilor roșii seci, produse în aria delimitată pentru indicația geografică protejată „Codru”
199-205
Potenţialul distilatelor de vin învechite obţinute din soiuri roşii de struguri tehnici
206-210
Aspectul economic al dezvoltării pomiculturii, orientate spre producție durabilă211-216
Eficienţa economică a producerii cireşelor, vişinelor şi caiselor
217-220
Elaborarea sistemului de tăiere a pomilor de măr
221-224
Caracteristica fitometrică şi productivitatea pomilor unor soiuri de măr altoiţi pe portaltoiul M-9 în dependenţă de sistemul de tăiere în perioada de rod225-233
Creşterea şi productivitatea pomilor unor soiuri de păr altoiţi pe portaltoiul BA-29, în funcţie de sistemul de tăiere în perioada de rod234-242
Biologia florală şi compatibilitatea caisului în condiţiile Republicii Moldova
243-247
Acţiunea fertilizării foliare asupra productivităţii şi calităţii fructelor la prun248-253
Componenţa speciilor şi controlul buruienilor prin alternarea diferitor metode de lucrare şi întreţinere a solului în livezi254-259
Studierea amestecului de erbicide pentru controlul buruienilor în livezi260-265
Majorarea sortimentului de clone devirozate a speciilor pomicole
266-279
Cercetări privind diversificarea sortimentului de cais pentru condiţiile Republicii Moldova
280-284
Soiuri noi de prun autohton şi de selecţie internaţională, omologate în Republica Moldova285-290
Dezvoltarea și fructificarea unor soiuri de cătină albă în Republica Moldova
291-296
Cercetări fenologice la cultura agrișului și a speciilor înrudite în condițiile Republicii Moldova
297-304
Comportarea unor soiuri de lonicera în condițiile Republicii Moldova
305-310
Aprecierea dezvoltării unor soiuri de mur în condiţiile Republicii Moldova
311-316
Metode actuale de cultură a coacăzului negru317-320
Aprecierea dezvoltării unor soiuri de zmeur în condiţiile Republicii Moldova
321-326
Фунгицид Teldor 500 SC в борьбе c плодовой гнилью в насаждениях черешни327-329
Producerea cartofului ecologic extratimpuriu în solaria
330-335
Evaluarea soiurilor de tomate tip cireașă (cherry)
336-341
Unde a dispărutut gustul tomatelor de altădată?
342-347
Selectarea combinațiilor altoi-portaltoi și influiența lor asupra productivității și calității frucelor de tomate348-354
Aspecte științifice și practice privind utilizarea extrudatelor culturilor cerealiere în tehnologia obținerii produselor alimentare profilactic-curative355-360
Utilizarea CO2-şrotului din deşeuri de tomate la fabricarea pâinii din făină de grâu de calitate superioară361-365
Produse de panificaţie pentru o alimentaţie sănătoasă
366-370
Tehnologia de fabricare a umpluturilor termostabile în baza sistemelor de stabilizare
371-377
Sosuri pentru o alimentaţie sănătoasă, cu valoare nutritivă şi biologică sporită, din materii prime cultivate în Republica Moldova378-383
Elaborarea tehnologiilor maionezelor cu valoare caloric redusă, bogate în acizi graşi omega-3
384-388
Elaborarea fluxului tehnologic de obţinere a laptelui de capră pentru consum389-394
Studiu de fezabilitate economică a fabricării brânzei din lapte de capră cu aplicarea culturii starter autohtonă

CZU: :338.31

395-400
Îmbunătăţirea calităţii produselor din lapte de capră401-406
Zerul: problema utilizării şi perspectiva prelucrării407-413
Elaborarea fluxului tehnologic de producere a semifabricatelor din carne tocată de ovine414-419
Indicii de calitate a semifabricatelor din carne tocată de ovine420-425
Влияние технологических параметров на качество яблочного сока-полуфабриката (Часть 1)
426-433
Activitatea apei în fructele uscate. Influenţa diferitor factori

CZU: 664.854

434-439
Compararea diferitor regimuri de uscare a perelor deshidratate prin osmoză, utilizând convecţia şi radiaţia infraroşie440-445