Nume de familie provenite din terminologia prelucrării fierului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
76 1
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-16 23:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1’373.232 (8)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1451)
SM ISO690:2012
OANCĂ, Teodor. Nume de familie provenite din terminologia prelucrării fierului. In: Philologia, 2023, nr. 3(321), pp. 16-26. ISSN 1857-4300. DOI: https://doi.org/10.52505/1857-4300.2023.3(321).02
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 3(321) / 2023 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Nume de familie provenite din terminologia prelucrării fierului

Surnames Derived from the Terminology of Iron Processing

DOI: https://doi.org/10.52505/1857-4300.2023.3(321).02
CZU: 811.135.1’373.232

Pag. 16-26

Oancă Teodor
 
Universitatea din Craiova
 
Disponibil în IBN: 13 noiembrie 2023


Rezumat

Iron processing on the territory of Romania has been known since the first half of the second millennium B.C. Iron represented the raw material for tool making. While practicing their handcraft as blacksmiths, these craftsmen’s vocabulary was enriched with words which designated the objects made, the tools used, details of the forms and ornamental motifs. Some words, part of the terminology of iron processing, have become nicknames associated to various persons. Those nicknames have become in time unofficial surnames, many of them later firmly acknowledge as surnames, as a result of the 1895 Name Law.

Prelucrarea minereului de fier pe teritoriul românesc este cunoscută din prima jumătate a mileniului al doilea î.e.n. Fierul a servit ca materie primă pentru confecționarea uneltelor. În practica meseriei de fierar, vocabularul meseriașilor s-a îmbogățit cu cuvinte care desemnau obiectele confecționate, uneltele folosite, detalii ale formelor și motivelor ornamentale. Unele cuvinte din terminologia prelucrării fierului au ajuns porecle atribuite diferitelor persoane. Poreclele au devenit în timp nume de familie neoficiale, multe dintre ele stabilizându-se prin Legea asupra numelui din 1895 ca nume de familie consacrate.

Cuvinte-cheie
iron, blacksmith, coal, hammer, oven,

fier, fierar, cărbune, ciocan, cuptor