Principii terapeutice în tratamentul parodontitei agresive
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
333 26
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-20 18:41
SM ISO690:2012
BARBUŢ, Mihail. Principii terapeutice în tratamentul parodontitei agresive. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2012, nr. 4(13), pp. 515-518. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 4(13) / 2012 / ISSN 1857-1719

Principii terapeutice în tratamentul parodontitei agresive

Pag. 515-518

Barbuţ Mihail
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 2 decembrie 2013


Rezumat

Therapeutical principles in the treatment of aggresive parodontitis The generalized aggresive parodontitis affects a small part of the patients, but it is rather significant because it is characterized by severe impairment of the supporting device of the teeth in a certain number of relatively young people. Due to its less frequent appearance few studies assesed various plans of treatment for this disease. Among the new methods of treatment used in aggressive parodontites is the ozonotherapy.

Parodontita agresivă generalizată afectează o minoritate de pacienţi, dar aceasta este destul de semnificativă deoarece este caracterizată prin distrugerea severă a aparatului de susţinere a dinţilor la un număr de subiecţi relativ tineri. Datorită apariţiei sale mai puţin frecvente, puţine studii au evaluat diferite planuri de tratament pentru această afecţiune. Printre noile metode de tratament utilizate în tratamentul parodontitelor agresive este ozonoterapia.