Abordări chirurgicale în cazurile de coexistenţă a cataractei şi a glaucomului primar cu unghi deschis (experienţa proprie)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
456 5
Ultima descărcare din IBN:
2019-04-03 22:14
SM ISO690:2012
LUPAN, Valentina; CUŞNIR, Valeriu. Abordări chirurgicale în cazurile de coexistenţă a cataractei şi a glaucomului primar cu unghi deschis (experienţa proprie). In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2012, nr. 4(13), pp. 372-376. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 4(13) / 2012 / ISSN 1857-1719

Abordări chirurgicale în cazurile de coexistenţă a cataractei şi a glaucomului primar cu unghi deschis (experienţa proprie)

Pag. 372-376

Lupan Valentina, Cuşnir Valeriu
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

The surgery treatment of cataract in combination with cronic open-angle glaucoma (own experience) The efficiency of one-stage cataract phacoemulsification with implantation of intraocular lens and sinustrabeculectomy with iridectomy was studied in 27 patients with open-angle glaucoma and the non mature cataract. Visual acuity was between 0,02 and 0,3 before surgery, intraocular pressure was 24-31mm Hg (Maklakoff). One-stage surgery of cataract and glaucoma using viscoelastic materials was without complications. Only 1 of the patients at 4-th day had a choroid detachment that was with successfully resolved with posterior sclerectomy. Visual acuity after surgery became 0,3 in 59,3% case. Intraocular pressure became normal in all the patients. The field of view increased with 50-70 (in superior-temporal quadrant) in12 patients.

A fost studiată eficienţa operaţiei combinate (facoemulsificarea cataractei cu implant de pseudofac concomitent cu sinustrabeculectomie subsclerală şi iridectomie bazală) în tratamentul a 27 pacienţi cu glaucom primar cu unghi deschis şi cataractă nematură. În preoperator acuitatea vizuală la aceştia a fost cuprinsă între 0,02 şi 0,3, presiunea intraoculară varia în limitele 24–31 mm col Hg (după Maklakoff). Intervenţia chirurgicală a decurs fara complicaţii. În a 4-a zi la 1 pacient s-a înregistrat decolare de coroidă, care a fost cu succes rezolvată prin intervenţie chirurgicală – sclerectomie posterioară. Acuitatea vizuală s-a ameliorat în majoritatea cazurilor şi a depăşit nivelul de 0,3 în 59,3% cazuri. Nivelul presiunii intraoculare în limitele normei. În rezultatul examinărilor perimetrice s-a stabilit o lărgire a câmpului vizual cu 50-70 în cadranul superonazal (perimetria cinetică) la 12 pacienţi.