Otita medie la copiii cu infecţie respiratorie acută
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
550 0
SM ISO690:2012
DIACOVA, Svetlana; CHIABURU, Anghelina; CHIRTOCA, Diana; DIACOVA, Olga. Otita medie la copiii cu infecţie respiratorie acută. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2012, nr. 4(13), pp. 315-319. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 4(13) / 2012 / ISSN 1857-1719

Otita medie la copiii cu infecţie respiratorie acută

Pag. 315-319

Diacova Svetlana, Chiaburu Anghelina, Chirtoca Diana, Diacova Olga
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Rezumat

Otitis media in children with upper respiratory infection The aim of the study was the analyses of development of otitis mediain children with acute respiratory infection. Design of the study: 150 children aged from 6 months to 7 years with IRA were examined 5 times from the onset of the acute respiratory infection. Methods of examination : anamnesis on the base of questionnaire analyses, screening impedansaudiometry, otoscopy. Rezultats: The prevalence of otitis media in children with acute respiratory infection is high. Otalgia isn’t the sign of reference in diagnostics of otitis media. The complex analyses of anamnestic, otoscopic and tympanometry data is necessary for diagnostics and differential diagnostics of different forms of otitis media. Children of first 5 years of life with acute respiratory infection need otorhinolaryngologic evaluation and audiologic control in a month after recovery.

Scopul lucrării a fost analiza dezvoltării otitelor medii la copiii cu infecţie respiratorie acută (IRA) . Design-ul studiului: 150 copii de vârstă de la 6 luni până la 7 ani cu IRA au fost examinaţi de 5 ori de la debutul IRA. Metodele de examinare : anamneza prin analiza chestionarului, screening impedansmetria, otoscopia. Rezultate: Prevalenţa otitei medii la copiii cu infecţia tractului respirator superior este înaltă. Otalgia nu este semn de referinţă în diagnosticul otitei medii. Complexul analizei datelor anamnestice, otoscopice şi ale timpanometriei este necesar pentru diagnostic şi diagnostic diferenţial a diferitor forme de otită medie. Copiii primilor 5 ani de viaţă cu infecţie respiratorie acută necesită evaluarea otorinolaringologică şi controlul audiologic peste o lună după însănătoşire.