Pronosticul eficacităţii protezării auditive
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
557 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-08-28 11:43
SM ISO690:2012
PARII, Sergiu; ABABII, Ion; CHIABURU, Anghelina; JUCOVSCHI, Constantin; DIACOVA, Svetlana. Pronosticul eficacităţii protezării auditive. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2012, nr. 4(13), pp. 292-296. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 4(13) / 2012 / ISSN 1857-1719

Pronosticul eficacităţii protezării auditive

Pag. 292-296

Parii Sergiu1, Ababii Ion1, Chiaburu Anghelina1, Jucovschi Constantin2, Diacova Svetlana1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Cardiologie
 
Disponibil în IBN: 12 decembrie 2013


Rezumat

The forecast of hearing aids efficacy Hearing aids is the most frequent method of recovering the hearing. The problem you solve the formula proposed consists in increasing the effectiveness of hearing aids, due to the forecast of adverse effects in case of hearing aids fitting. A discriminant analysis allowed to calculate the share of each of the factors in the risk of hearing aids inconvenience. The precision of classification according to these 5 factors with adverse prognosis for the group is 93,75% and with a favourable prognosis for the group is 84,21%.

Protezarea auditivă reprezintă metoda de recuperare a auzului cea mai frecvent utilizată. Problema pe care o rezolvă metoda propusă constă în majorarea eficacităţii protezării auditive, datorită pronosticului efectelor adverse la utilizărea protezelor auditive. Analiza discriminantă a permis de a calcula ponderea fiecăruia din aceşti factori în riscul dezvoltării inconvenientelor protezării auditive. Precizia clasificaţiei conform acestor 5 factori pentru grupul cu pronostic nefavorabil este de 93,75% şi pentru grupul cu pronostic favorabil - de 84,21%.