Flora microbiană faringiană în caz de amigdalită cronică compensată la copii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
625 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-01-09 16:34
SM ISO690:2012
DANILOV, Lucian; MANIUC, Mihail; ABABII, Polina; OTGON, Sergiu. Flora microbiană faringiană în caz de amigdalită cronică compensată la copii. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2012, nr. 4(13), pp. 240-243. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 4(13) / 2012 / ISSN 1857-1719

Flora microbiană faringiană în caz de amigdalită cronică compensată la copii

Pag. 240-243

Danilov Lucian, Maniuc Mihail, Ababii Polina, Otgon Sergiu
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

Throat microbial flora in children diagnosed with chronic tonsillitis Chronic tonsilitis in children is one of the most common pathologies in pediatric otolaryngological practice. One of the main factors in the development of chronic tonsilitis is the microbial factor. After microbiological investigation of throat microbial flora was apreciated that most comon microbial agents are: staphylococcus aureus, streptococcus pneumoniae, enterococcus. Candida albicans was determined in 15,8% of the examined children, in association with microbial flora.

Amigdalită cronică la copii reprezintă una din cele mai răspîndite patologii în practica otorinolaringologică pediatrică. Unul din factorii principali etiopatogenici a amigdalitei cronice este cel microbian. În rezultatul investigaţiilor bacteriologice a florei microbiene faringiene s-a apreciat că cel mai des se întîlnesc următoarele microorganisme: staphylococcus aureus, streptococcus pneumoniae, enterococcus. Candida albicans s-a depistat la 15.8% copii în asociere cu flora microbiană.