Иконография украинских религиозных портретов на рисунках Лаврской иконописной мастерской XVIII века
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
212 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-07 00:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
7.046.3(477)”XVIII” (1)
Subiectele reprezentării artistice. Iconografie. Iconologie (96)
SM ISO690:2012
VEREMEENKO, Taras. Иконография украинских религиозных портретов на рисунках Лаврской иконописной мастерской XVIII века. In: Arta , 2023, vol. 32, nr. 1(AV), pp. 31-36. ISSN 2345-1181. DOI: https://doi.org/10.52603/arta.2023.32-1.04
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta
Volumul 32, Numărul 1(AV) / 2023 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136

Иконография украинских религиозных портретов на рисунках Лаврской иконописной мастерской XVIII века

Iconografia portretelor religioase ucrainene în desenele Atelierului de pictură a icoanei Lavrei din secolul al XVIII-lea

Iconography of Ukrainian religious portraits in the drawings of the Lavra icon-painting workshop of the 18th century

DOI:https://doi.org/10.52603/arta.2023.32-1.04
CZU: 7.046.3(477)”XVIII”

Pag. 31-36

Veremeenko Taras
 
Institutul Studiul Artelor, Folclor și Etnologie „M.Rylski”
 
 
Disponibil în IBN: 5 septembrie 2023


Rezumat

În articol, pe baza documentelor de arhivă şi a desenelor, au fost analizate desenele atelierului de pictură a icoanei al Lavrei Kiev-Pechersk din secolul al XVIII-lea, şi anume inscripţiile lăsate de autori şi, de asemenea, elementul ucrainean existent în barocul ucrainean. Autorul a arătat nivelul cercetării pe această temă. S-a stabilit că atelierul de pictură a icoanei Lavra avea un nivel înalt de pregătire în ştiinţa picturii icoanelor. În 1763 a avut loc o reformă, care a transformat atelierul Lavra într-o „şcoală”. Această şcoală avea conducători care nu numai că aveau grijă de starea generală, dar şi predau pictura icoanelor. S-a arătat că elevii au fost împărţiţi în 2 grupe. Un grup era format din calfe, celălalt din ucenici. Acest articol a arătat că în Lavră ucenicii studiau conform cărţilor occidentale. Prin exemplul mai multor desene, autorul a arătat unicitatea subiectelor religioase, una dintre caracteristicile cărora era reprezentarea sfinţilor într-o manieră tipică ucraineană.

Based on archival documents and drawings of the icon-painting workshop of the Kyiv-Pechersk Lavra in the 18th century, the article analyzes mainly the inscriptions made by the authors and also the Ukrainian element in the Ukrainian baroque. The author presents the level of research on this topic. It is established that the Lavra icon-painting workshop had a high level of teaching the icon-painting science. In 1763, the Lavra workshop was transformed into a “school”. The administrators of the school not only monitored the general conditions, but also taught icon-painting. The students were divided into 2 groups: one group consisted of apprentices, the other of pupils. The students in the Lavra studied according to Western books. On the example of several drawings, the author shows the uniqueness of religious subjects, one of the features of which was to paint the image of saints in a typical Ukrainian manner.

Cuvinte-cheie
Kiev, Kiev-Pechersk lavra, Ucraina, pictură icoană, baroc, desene,

Kyiv, Kyiv-Pechersk Lavra, Ukraine, icon-painting, baroque, drawings