Meningitele seroase. Particularităţi clinice şi de diagnostic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1055 52
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-01 10:53
SM ISO690:2012
COJOCARU, Stela; CONDREA, Elena; POTÎNG-RAŞCOV, Valentina; POPOVICI, Raisa; HODOROGEA, Lilia; MUSTEAŢĂ, Tatiana. Meningitele seroase. Particularităţi clinice şi de diagnostic. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2012, nr. 3(13), pp. 544-548. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(13) / 2012 / ISSN 1857-1719

Meningitele seroase. Particularităţi clinice şi de diagnostic

Pag. 544-548

Cojocaru Stela, Condrea Elena, Potîng-Raşcov Valentina, Popovici Raisa, Hodorogea Lilia, Musteaţă Tatiana
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Rezumat

Serous meningitis. clinical and diagnostic particularities A highest incidence of aseptic meningitis was diagnosed in 2008, during the cold season, in the 15-25 years old persons. Meningitis remained undiagnosed during pre-hospital stage in the majority of cases. Aseptic meningitis evolved usually in moderate severity form. The severity of the disease directly correlated with patients’ age, and didn’t correlate with CSF cytosis. The etiology of the aseptic meningitis remained undiagnosed.

Meningitele seroase. particularităţi clinice şi de diagnostic Cea mai înaltă incidenţă a cazurilor de meningită seroasă s-a înregistrat în anul 2008, în perioada rece a anului, în rândul persoanelor cu vârsta 15-25 ani. La etapa prespitalicească diagnosticul de meningită a rămas subdiagnosticat în majoritatea cazurilor. Meningita aseptica a avut preponderent o evoluţie semigravă. Severitatea bolii a corelat direct cu vârsta pacienţilor, dar nu a corelat cu citoza din LCR. Etiologia meningitelor aseptice a rămas neidentificată.