Contextul, metodologia şi rezultatele evaluării centrelor comunitare de sănătate mintală din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
424 1
SM ISO690:2012
CHIHAI, Jana; BURLEA, Ana-Maria; CARAUŞ, Ghenadie. Contextul, metodologia şi rezultatele evaluării centrelor comunitare de sănătate mintală din Republica Moldova. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2012, nr. 3(13), pp. 496-501. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(13) / 2012 / ISSN 1857-1719

Contextul, metodologia şi rezultatele evaluării centrelor comunitare de sănătate mintală din Republica Moldova

Pag. 496-501

Chihai Jana1, Burlea Ana-Maria2, Carauş Ghenadie1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

The context, methodology and results of evaluation of community mental health centers in Moldova The aim of this study is to assess the activity, assess the level of adjustment to national standards of Community Mental Health Centers. Performing the analysis, we concluded that all centers are different in terms of organizing activities and functionality. Community Mental Health Centers have various documents governing their operation and different component of the staff; staff is competent, has undergone various training from various projects; the quality of services, staff and beneficiaries’ satisfaction is not monitored at all centers; the community mental health centers are funded from different sources and its calculation is done through different methodologies from case to case.

Scopul lucrării constă în evaluarea activităţii, aprecierea nivelului de adaptare la standardele naţionale a Centrelor Comunitare de Sănătate Mintală. În urma analizei s-a constatat că toate centrele sunt diferite din punct de vedere al organizării activității și funcționalității. Centrele de Sănătate Mintală au diferite documente ce reglementează funcţionarea lor şi componenţă diferită de personal; personalul este competent, a beneficiat de multiple instruiri din cadrul diverselor proiecte; calitatea serviciilor, satisfacţia personalului şi a beneficiarilor nu este monitorizată la nivel în toate centrele, iar finanţarea lor este din diferite surse şi calcularea lor diferă de la caz la caz.