Strategii farmacologice şi de reabilitare a stărilor de defect psihic în schizofrenie
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
729 11
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-29 21:46
SM ISO690:2012
BORONIN, Larisa; NASTAS, Igor; NICHIFOROVA, Natalia; NACU, Anatolie; REVENCO, Mircea; OPREA, Valentin. Strategii farmacologice şi de reabilitare a stărilor de defect psihic în schizofrenie. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2012, nr. 3(13), pp. 430-433. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(13) / 2012 / ISSN 1857-1719

Strategii farmacologice şi de reabilitare a stărilor de defect psihic în schizofrenie

Pag. 430-433

Boronin Larisa, Nastas Igor, Nichiforova Natalia, Nacu Anatolie, Revenco Mircea, Oprea Valentin
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Rezumat

Pharamcological strategies and rehabilitation mental defect in schizofrenia The research work includes investigation of 15 patients with confirmed diagnosis of schizophrenia according to ICD-10 criteria that the were measured symptoms of mental defect using evaluation scales BPRS, GAF, SANS, PANSS before and after treatment for a period of two months. There were observed factors that in our point of view would to included in the group ”risk” for the emergence and development of mental defect. Also we concluded the mental defect mobility status; considering the reducement of the symptoms under the treatment influence, mainly with atypical antipsychotics associated with psychosocial rehabilitation.

Lucrarea cuprinde investigarea a 15 pacienţi cu diagnosticul confirmat de schizofrenie conform criteriilor ICD-10 la care s-au monitorizat simptomele de defect psihic prin intermediul scalelor de evaluare BPRS, GAF, SANS,PANSS până și după tratament pe o perioadă de 2 luni. S-au constatat factori care după părerea noastră s-ar include în grupul de ”risc” pentru apariția și evoluţia defectului psihic. Deasemeni am ajuns la concluzia mobilităţii stării de defect psihic, în sensul diminuării simptomelor sub influența tratamentului, preponderent cu antipsihotice atipice asociate cu reabilitarea psihosocială.

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Boronin, L.</dc:creator>
<dc:creator>Nastas, I.I.</dc:creator>
<dc:creator>Nichiforova, N.</dc:creator>
<dc:creator>Nacu, A.A.</dc:creator>
<dc:creator>Revenco, M.G.</dc:creator>
<dc:creator>Oprea, V.N.</dc:creator>
<dc:date>2012-06-01</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'>Pharamcological strategies and rehabilitation mental defect in schizofrenia
The research work includes investigation of 15 patients with confirmed diagnosis of schizophrenia according to ICD-10 criteria that the were measured symptoms of mental defect using evaluation scales BPRS, GAF, SANS, PANSS before and after treatment for a period of two months. There were observed factors that in our point of view would to included in the group ”risk” for the emergence and development of mental defect. Also we concluded the mental defect mobility status; considering the reducement of the symptoms under the treatment influence, mainly with atypical antipsychotics associated with psychosocial rehabilitation.</dc:description>
<dc:description xml:lang='ro'>Lucrarea cuprinde investigarea a 15 pacienţi cu diagnosticul confirmat de schizofrenie conform criteriilor ICD-10 la care s-au monitorizat simptomele de defect psihic prin intermediul scalelor de evaluare BPRS, GAF, SANS,PANSS până și după tratament pe o perioadă de 2 luni. S-au constatat factori care după părerea noastră s-ar include în grupul de ”risc” pentru apariția și evoluţia defectului psihic. Deasemeni am ajuns la concluzia mobilităţii stării de defect psihic, în sensul diminuării simptomelor sub influența tratamentului, preponderent cu antipsihotice atipice asociate cu reabilitarea psihosocială.</dc:description>
<dc:source>Analele Ştiinţifice ale USMF  „N. Testemiţanu” 13 (3) 430-433</dc:source>
<dc:title>Strategii farmacologice şi de reabilitare a stărilor de defect psihic în schizofrenie</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>