Aspecte medico-legale în epilepsie şi incidenţa stărilor crepusculare în săvârşirea acţiunilor socialmente periculoase
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
499 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-31 12:19
SM ISO690:2012
TĂBÎRŢĂ, Vasile; COBÎLEANSCHI, Oleg; BABIN, Cezar. Aspecte medico-legale în epilepsie şi incidenţa stărilor crepusculare în săvârşirea acţiunilor socialmente periculoase. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2012, nr. 3(13), pp. 427-430. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(13) / 2012 / ISSN 1857-1719

Aspecte medico-legale în epilepsie şi incidenţa stărilor crepusculare în săvârşirea acţiunilor socialmente periculoase

Pag. 427-430

Tăbîrţă Vasile1, Cobîleanschi Oleg2, Babin Cezar1
 
1 Spitalul Clinic de Psihiatrie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

The medico-legal aspects in epilepsy and incidence of twilight states in socially dangerous actions This study is about clinical cases of epileptical patients who had medico - legal manifestations. We tried to highlight the most frequent criminogen risks and harmful factors of these pathologies predisposing patients to social dangerous actions. Also we highlighted the incidence, the proportion of twilight, dysphorical and demential states in the frame of illnesses mentioned above, and their enhanced medico - legal manifestations.

Studiul a luat în cercetare cazurile clinice ale pacienţilor cu epilepsie care au ajuns la manifestări cu impact medico-legal şi s-a făcut o încercare de a evidenţia riscul criminogen al celor mai frecvente stări patologice în cadrul acestor maladii şi factorii nocivi, predispozanţi ce condiţionează pericolul social sporit al acestor pacienţi. S-a cercetat de asemenea de a stabili incidenţa, proporţia stărilor crepusculare, disforice şi demenţiale în cadrul maladiilor menţionate care implică manifestări medico-legale sporite.