Sistematizarea efectelor adverse ale stimulării transcraniene şi transvertebrale directe cu curent continuu
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
828 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-23 09:53
SM ISO690:2012
LACUSTA, Victor; BOŢOLIN, Pavel; CEREŞ, Victoria; GÎLEA, Angela; ŞINCARENCO, Irina. Sistematizarea efectelor adverse ale stimulării transcraniene şi transvertebrale directe cu curent continuu. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2012, nr. 3(13), pp. 333-338. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(13) / 2012 / ISSN 1857-1719

Sistematizarea efectelor adverse ale stimulării transcraniene şi transvertebrale directe cu curent continuu

Pag. 333-338

Lacusta Victor, Boţolin Pavel, Cereş Victoria, Gîlea Angela, Şincarenco Irina
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2013


Rezumat

The systematization of adverse effects of transcranial and transvertebral direct current stimulation The article analyzes and systematizes the adverse effects of transcranial direct current stimulation by analyzing the treatment results of 1120 patients with central and peripheral nervous system disorders. The division of local and general adverse effects was proposed. General adverse effects can be grouped into transient physiological reactions, worsening of existing pathological signs, the appearance of new others disturbances during the treatment, the development of addiction to transcranial direct current stimulation.

În articol sunt analizate şi sistematizate efectele adverse ale stimulării transcraniene directe cu curent continuu în baza analizei rezultatelor tratamentului a 1120 pacienţi cu afecţiuni ale sistemului nervos central şi periferic. Se propune divizarea efectelor adverse în locale şi generale. Efectele adverse generale pot fi grupate în reacţii fiziologice tranzitorii, agravarea semnelor patologice existente, apariţia dereglărilor noi în procesul tratamentului şi formarea dependenţei faţă de stimularea directă electrică transcraniană.

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Lacusta, V.N.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Boţolin, P.S.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Cereş, V.G.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Gîlea, A.L.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Şincarenco, I.V.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Sistematizarea efectelor adverse ale stimulării transcraniene şi transvertebrale directe cu curent continuu</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2012</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-1719</relatedIdentifier>
<dates>
<date dateType='Issued'>2012-06-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>The systematization of adverse effects of transcranial and transvertebral direct current stimulation
The article analyzes and systematizes the adverse effects of transcranial direct current stimulation by analyzing the treatment results of 1120 patients with central and peripheral nervous system disorders. The division of local and general adverse effects was proposed. General adverse effects can be grouped into transient physiological reactions, worsening of existing pathological signs, the appearance of new others disturbances during the treatment, the development of addiction to transcranial direct current stimulation.</description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>În articol sunt analizate şi sistematizate efectele adverse ale stimulării transcraniene directe cu curent continuu în baza analizei rezultatelor tratamentului a 1120 pacienţi cu afecţiuni ale sistemului nervos central şi periferic. Se propune divizarea efectelor adverse în locale şi generale. Efectele adverse generale pot fi grupate în reacţii fiziologice tranzitorii, agravarea semnelor patologice existente, apariţia dereglărilor noi în procesul tratamentului şi formarea dependenţei faţă de stimularea directă electrică transcraniană.</description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>