Recidivele la pacienţii cu limfomul hodgkin în diferite grupe de vârstă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
747 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-05-29 13:38
SM ISO690:2012
OLEINICOVA, Elena; CORCIMARU, Ion; ROBU, Maria; MUSTEAŢĂ, Larisa; DĂNILĂ, Aliona; SPORÎŞ, Natalia. Recidivele la pacienţii cu limfomul hodgkin în diferite grupe de vârstă . In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2012, nr. 3(13), pp. 289-293. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(13) / 2012 / ISSN 1857-1719

Recidivele la pacienţii cu limfomul hodgkin în diferite grupe de vârstă

Pag. 289-293

Oleinicova Elena, Corcimaru Ion, Robu Maria, Musteaţă Larisa, Dănilă Aliona, Sporîş Natalia
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 11 decembrie 2013


Rezumat

Hodgkin’s lymphoma relapses in patients with different age groups In order to study recurrent Hodgkin's lymphoma among patients with different age groups were examined 376 patients aged between 2 and 86 years. It was established that in 87 of 237 (36,7%) patients in complete remission, recurrences were observed at various times. Relapses were observed among children in 28% of cases, at teenagers in 19%, at adults in 45,3% and at elderly in 48,6% of cases. Marginal recurrence was observed at children on the second year of complete remission, in adults - third and elderly patients - in the fifth year. Real relapses were observed in children one year later, and adults – 2,5 years after complete remission. Progression occurred in all age groups in the second - fourth year of remission. Therefore, regardless of patient’s age, the highest numbers of relapses were established in the first two years after installation of complete remission.

Cu scopul studierii recidivelor la pacienţii cu Limfomul Hodgkin în diferite grupe de vârstă au fost examinaţi 376 de pacienţi cu vârsta de la 2 pâna la 86 de ani. S-a stabilit că la 87 din 237 (36,7%) pacienţi în remisiune completă, au fost constatate recidivele în diverse perioade de timp. Au fost constatate recidivele la copii în 28,4%; adolescenti în 19%; la adulţi în 45,3% şi la bolnavi vîrstnici în 48,6% de cazuri. Recidivele marginale s-au dezvoltat la copii în al doilea an de remisiune completă, la adulţi – la al treilea, si la pacienţii vârstnici – în al cincilea an - respectiv. Recidivele reale s-au depistat la copii peste un an, şi la adulţi – peste 2,5 ani. Progresarea procesului de baza a aparut la toate grupele de vârstă în al doilea - al patrulea an de remisiune. Prin urmare, indiferent de vârsta pacientilor, cel mai mare număr de recidive a fost stabilit în primii doi ani dupa constatarea remisiunii complete.