Impactul jurisprudenței CtEDO asupra soluționării cauzelor penale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
164 11
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-15 09:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[341.645(4):341.231.14]:343.1 (2)
Arbitraj internațional. Jurisdincție internațională (191)
Persoane și obiecte ale dreptului internațional (958)
Acțiune penală. Investigație penală. Procedură penală (1357)
SM ISO690:2012
OGANESEAN, Armen. Impactul jurisprudenței CtEDO asupra soluționării cauzelor penale. In: Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2023, nr. 2(65), pp. 55-60. ISSN 1857-2405. DOI: https://doi.org/10.52277/1857-2405.2023.2(65).10
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Numărul 2(65) / 2023 / ISSN 1857-2405

Impactul jurisprudenței CtEDO asupra soluționării cauzelor penale

ECtHR jurisprudence impact on the criminal cases examination

DOI: https://doi.org/10.52277/1857-2405.2023.2(65).10
CZU: [341.645(4):341.231.14]:343.1

Pag. 55-60

Oganesean Armen
 
Institutul Naţional al Justiţiei
 
Disponibil în IBN: 7 iulie 2023


Rezumat

Prezentul articol este un studiu complex al aspectelor practice privind impactul jurisprudenţei CtEDO asupra soluţionării cauzelor penale. Lucrarea conţine analiza aspectelor teoretice și practice ce vizează soluţionarea chestiunilor procesuale prin apelare la practica Curţii Europene a Drepturilor Omului, abordând în cadrul procesului penal importanţa precedentului CtEDO și determinarea necesităţii de aplicare a acestuia. Articolul evidenţiază importanţa aplicării precedentului Curţii Europene ca izvor de drept în cadrul procesului penal, fiind analizate premisele și consecinţele aplicabilităţii jurisprudenţei CtEDO.

In this article, we have realized a complex study of the practical aspects regarding the impact of ECtHR jurisprudence on the criminal cases examination. The paper contains analysis of the theoretical and practical aspects aimed to resolve procedural issues by referring to practice of the European Court of Human Rights, addressing importance of ECtHR precedent in criminal process and determining the purposes for its application. The article highlights importance of applying the precedent of the European Court as a source of law in the criminal process, analyzing premises and consequences of the applicability of ECtHR jurisprudence.

Cuvinte-cheie
aplicabilitate, precedent, practica judiciară, jurisprudenţă, hotărâre, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, proces penal,

applicability, precedent, judicial practice, jurisprudence, decision, European Court of Human Rights, criminal process

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Impactul jurisprudenței CtEDO asupra soluționării cauzelor penale">
<meta name="citation_author" content="Oganesean Armen">
<meta name="citation_publication_date" content="2023/07/06">
<meta name="citation_journal_title" content="Revista Institutului Naţional al Justiţiei">
<meta name="citation_volume" content="65">
<meta name="citation_issue" content="2">
<meta name="citation_firstpage" content="55">
<meta name="citation_lastpage" content="60">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/55-60_53.pdf">