Vitalii Secikin: in memoriam
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
60 2
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-13 09:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
78.071.1(478+477)780.8:780.616.433.071.4(478) (1)
Muzică (1716)
SM ISO690:2012
HATIPOVA, Inna. Vitalii Secikin: in memoriam. In: CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare, Ed. 1, 9 decembrie 2022, Chişinău. Chişinău: 2023, pp. 127-132. ISBN 979-0-3481-0105-7. DOI: 10.55383/ca.19
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare 2023
Conferința "Cultura și arta: cercetare, valorificare, promovare"
1, Chişinău, Moldova, 9 decembrie 2022

Vitalii Secikin: in memoriam

Vitaly Sechkin: in memoriam

DOI: https://doi.org/10.55383/ca.19
CZU: 78.071.1(478+477)780.8:780.616.433.071.4(478)

Pag. 127-132

Hatipova Inna
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 26 iunie 2023


Rezumat

Scopul articolului constă în relevarea aportului pianistului, compozitorului și profesorului Vitalii Secikin în dezvoltarea culturii muzicale a Republicii Moldova de la sfârșitul anilor '80 ai secolului XX. Fiind reprezentantul unei familii celebre de muzicieni din Ucraina, Vitalii Secikin a devenit un muzician de seamă, punându-și în valoare talentul de interpret, compozitor și vocația de profesor. În articol sunt dezvăluite principalele momente din viața și calea devenirii artistice a muzicianului, este determinat rolul familiei, școlii și al conservatorului în procesul de acumulare a cunoștințelor și abilităților profesionale. Se apreciază importanța lecțiilor de măiestre pianistică și componistică desfășurate sub egida profesorilor Nadejda Landesman, Mihail Tiț și Iacov Zac, care i-au oferit cunoștințe de bază în aceste domenii. În baza cercetării materialelor factologice și a relatărilor colegilor, personalități marcante ale vieții culturale, se deduce faptul că Vitalii Secikin a avut un rol incontestabil în dezvoltarea artei muzicale din Republica Moldova.

The purpose of the article is to elucidate the contribution of Vitaly Sechkin, a renowned pianist, composer and pedagogue, to the development of the musical culture of Moldova of the late 1980s. A member of a musical dynasty that is well- known in Ukraine, V. Sechkin became one of the remarkable musical figures who combined the talents of a performer, composer and pedagogue. The author presents the major milestones of his life and artistic path, shows the role of his family, school and conservatory in the acquisition of his professional knowledge and skills. The author shows the significance of the piano and composition lessons given to V. Sechkin by the professors Nadezhda Landesman, Mikhail Tits and Yakov Zak, that gave him basic knowledge in these areas. Based on the analysis of factual material and the statements of his colleagues, prominent figures in the cultural life, the author concludes that Vitaly Sechkin played an important role in the development of the musical art of the Republic of Moldova.

Cuvinte-cheie
Vitalii Secikin, pian, muzica pentru pian, creaţie componistică, activitate pedagogică,

Vitaly Sechkin, piano, piano music, composers’ creation, pedagogical activity