Vlad Burlea – portret de creaţie
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
132 1
Ultima descărcare din IBN:
2023-08-02 16:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
78.071.1(478) (81)
Muzică (1803)
SM ISO690:2012
MARDARI, Elena. Vlad Burlea – portret de creaţie. In: CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare, Ed. 1, 9 decembrie 2022, Chişinău. Chişinău: 2023, pp. 40-45. ISBN 979-0-3481-0105-7. DOI: https://doi.org/10.55383/ca.05
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare 2023
Conferința "Cultura și arta: cercetare, valorificare, promovare"
1, Chişinău, Moldova, 9 decembrie 2022

Vlad Burlea – portret de creaţie

Vlad Burlea – portrait of creation

DOI: https://doi.org/10.55383/ca.05
CZU: 78.071.1(478)

Pag. 40-45

Mardari Elena
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 26 iunie 2023


Rezumat

Vlad Burlea este o personalitate marcantă a culturii muzicale autohtone. El activează prodigios în domeniul creației muzicale, semnând lucrări de mare valoare artistică. Este implicat în viața muzicală a republicii, atât prin organizarea diferitor evenimente, concerte, cât și participând nemijlocit la acestea. Se manifestă prodigios în sfera pedagogiei muzicale, educând generații de tineri muzicieni în cadrul Centrului de Excelență în Educație Artistică Ștefan Neaga și Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Lucrările compozitorului Vlad Burlea sunt interpretate cu succes în sălile de concerte din țară și peste hotarele ei. Un rol important în dezvăluirea personalității muzicale a maestrului Vlad Burlea și a manierei lui de scriitură componistică îl are prestigiosul Festival Internațional Zilele Muzicii Noi organizat anual la Chișinău.

Vlad Burlea is a prominent personality of the local musical culture. He is prodigiously active in the field of musical creation, signing works of great artistic value. He is involved in the musical life of the Republic, both by organizing various events, concerts, and directly participating in them. He manifests himself prodigiously in the sphere of musical pedagogy, educating generations of young musicians within the Ștefan Neaga Center of Excellence in Artistic Education and the Academy of Music, Theater and Fine Arts. The works of composer Vlad Burlea are successfully performed in concert halls in our country and abroad. The prestigious New Music Days International Festival organized annually in Chisinau has an important role in revealing the musical personality of maestro Vlad Burlea and his manner of composing.

Cuvinte-cheie
Vlad Burlea, studii, compozitor, creaţie, interpretare, profesor, concerte,

Vlad Burlea, studies, composer, creation, interpretation, teacher, concerts

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Mardari, E.</dc:creator>
<dc:date>2023</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Vlad Burlea este o personalitate marcantă a culturii muzicale autohtone. El activează prodigios &icirc;n domeniul creației muzicale, semn&acirc;nd lucrări de mare valoare artistică. Este implicat &icirc;n viața muzicală a republicii, at&acirc;t prin organizarea diferitor evenimente, concerte, c&acirc;t și particip&acirc;nd nemijlocit la acestea. Se manifestă prodigios &icirc;n sfera pedagogiei muzicale, educ&acirc;nd generații de tineri muzicieni &icirc;n cadrul Centrului de Excelență &icirc;n Educație Artistică Ștefan Neaga și Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Lucrările compozitorului Vlad Burlea sunt interpretate cu succes &icirc;n sălile de concerte din țară și peste hotarele ei. Un rol important &icirc;n dezvăluirea personalității muzicale a maestrului Vlad Burlea și a manierei lui de scriitură componistică &icirc;l are prestigiosul Festival Internațional Zilele Muzicii Noi organizat anual la Chișinău.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p>Vlad Burlea is a prominent personality of the local musical culture. He is prodigiously active in the field of musical creation, signing works of great artistic value. He is involved in the musical life of the Republic, both by organizing various events, concerts, and directly participating in them. He manifests himself prodigiously in the sphere of musical pedagogy, educating generations of young musicians within the Ștefan Neaga Center of Excellence in Artistic Education and the Academy of Music, Theater and Fine Arts. The works of composer Vlad Burlea are successfully performed in concert halls in our country and abroad. The prestigious New Music Days International Festival organized annually in Chisinau has an important role in revealing the musical personality of maestro Vlad Burlea and his manner of composing.</p></dc:description>
<dc:source>CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare () 40-45</dc:source>
<dc:subject>Vlad Burlea</dc:subject>
<dc:subject>studii</dc:subject>
<dc:subject>compozitor</dc:subject>
<dc:subject>creaţie</dc:subject>
<dc:subject>interpretare</dc:subject>
<dc:subject>profesor</dc:subject>
<dc:subject>concerte</dc:subject>
<dc:subject>Vlad Burlea</dc:subject>
<dc:subject>studies</dc:subject>
<dc:subject>composer</dc:subject>
<dc:subject>creation</dc:subject>
<dc:subject>interpretation</dc:subject>
<dc:subject>teacher</dc:subject>
<dc:subject>concerts</dc:subject>
<dc:title>Vlad Burlea &ndash; portret de creaţie</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>