Reflecţii asupra jurisprudenţei curţii constituţionale privind dreptul la un nivel de trai decent
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
184 7
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-30 16:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.734:342.565.2:347.99 (1)
Drepturile fundamentale. Drepturile omului. Drepturi și îndatoriri ale cetățenilor (929)
Puterea statului. Sistemul și funcția organelor de guvernământ (411)
Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară (940)
SM ISO690:2012
SANDU, Victor. Reflecţii asupra jurisprudenţei curţii constituţionale privind dreptul la un nivel de trai decent. In: State, security and human rights: in digital era, 8-9 decembrie 2022, Chişinău. Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2023, Vol.2, pp. 320-328. ISBN 978-9975-62-531-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
State, security and human rights
Vol.2, 2023
Conferința "Statul, securitatea şi drepturile omului în era digitală"
Chişinău, Moldova, 8-9 decembrie 2022

Reflecţii asupra jurisprudenţei curţii constituţionale privind dreptul la un nivel de trai decent

Reflections on the jurisprudence of the constitutional court on the right to a decent standard of living

CZU: 342.734:342.565.2:347.99

Pag. 320-328

Sandu Victor
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 22 iunie 2023


Rezumat

The rule of law and democracy implies the constitutional guarantee of citizens’ fundamental rights and freedoms as supreme values. This guarantee must be ensured by the state institutions, implicitly by the Constitutional Court which guarantees the supremacy of the Constitution, which reflects the fundamental law of the expression of the sovereignity of the people. In this article we will elucidate this constitutionally determined function through the prism of guaranteeing the right to a decent standard of living, within the jurisprudence of the Constitutional Court.

Statul de drept și democratic implică garantarea constituțională a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățeanului ca valori supreme. Această garanție trebuie asigurată de către instituțiile statului, implicit de către Curtea Constituțională care garantează supremația Constituției, Legea fundamentală a expresiei voinței suverane a poporului. În comunicarea dată vom elucida această funcție determinată constituțional prin prisma garantării dreptului la un nivel de trai decent, în jurisprudența Curții Constituționale.

Cuvinte-cheie
right to a decent standard of living, quality of life, welfare state, state obligation, state responsibility, jurisprudence, functions, guarantor,

dreptul la un nivel de trai decent, Calitatea vieţii, stat social, obligaţia statului, responsabilitatea statului, jurisprudenţă, funcții, garant