Supradozele în mediul consumatorilor de droguri injectabile: aspecte medicale şi sociale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 1
Ultima descărcare din IBN:
2016-10-27 13:28
Vizualizări 318
Vizitatori unici 22
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Supradozele în mediul consumatorilor de droguri injectabile: aspecte medicale şi sociale

Pag. 411-417

Iaţco Ala, Gramma Rodica
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 15 December, 2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Overdoses among the injecting drug users: medical and social aspects The subject of this article is focused on the medical and social aspects assess of the overdose among injecting drug users from Balti Municipality. In the frame of the drug-related problems, the overdoses have a significant position due to the number of deaths. Drug-related deaths can be prevented both through the information of the drug users about the methods of the overdose risk reducing and the increasing of the addressability for an emergency medical help. The drug users’ social stigmatization in the Republic of Moldova includes the medical staff negative attitude towards IDUs, which determines a low level of access to health care services in case of overdoses.

Subiectul acestui articol constituie evaluarea aspectelor sociale şi medicale ale supradozelor în mediul consumatorilor de droguri injectabile din mun. Bălţi. În cadrul problemelor asociate consumului de droguri, supradozele deţin o pondere considerabilă din motiv că se pot solda cu decese. Decesele asociate consumului de droguri pot fi prevenite prin informarea consumatorilor de droguri cu privire la modalităţile de reducere a riscului de supradozare, dar şi prin creşterea adresabilităţii după ajutorul medical de urgenţă. Stigma socială marchează consumatorii de droguri din Republica Moldova inclusiv prin atitudinea negativă a personalului medical faţă de CDI determinind nivelul jos de accesare a serviciilor de asistenţă medicală în caz de supradoză.