Cultura organizaţională – aspect important al managementului instituţiilor medicale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
490 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-05 10:36
SM ISO690:2012
GLOBA, Nina; GALBUR, Oleg. Cultura organizaţională – aspect important al managementului instituţiilor medicale . In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2012, nr. 2(13), pp. 302-309. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719

Cultura organizaţională – aspect important al managementului instituţiilor medicale

Pag. 302-309

Globa Nina, Galbur Oleg
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

The organizational culture – an important aspect of the management of medical institutions In the last ten-year period, the concept of organizational culture has gained wide acceptance as a way to understand the organizational systems. From a systemic landing perspective, each aspect of organizational culture can be viewed as an important environmental condition affecting the organization and its subsystems. Organizational culture as one of main aspects of organizational study and management describes the psychology, attitudes, experiences, beliefs and values of the organization. Using these and other elements the organizational culture becomes an efficient tool of management which assures the increase of organizational performance for a long time.

În ultimele decenii, conceptul culturii organizaţionale a căpătat noi valenţe, servind drept mod de înţelegere a sistemelor organizaţionale. Din perspectiva unei abordări sistemice, fiecare aspect al culturii organizaţionale poate fi privit ca o condiţie de mediu importantă ce afectează organizaţia şi subsistemele sale. Cultura organizaţională, ca unul din principalele aspecte ale studiului organizaţional şi al managementului, descrie psihologia, atitudinile, experienţele, credinţele şi valorile unei organizaţii. Prin aceste şi alte elemente cultura organizaţională devine un instrument eficient al managementului ce asigură sporirea performanţei organizaţionale pe termen lung.