Resursele umane in sectorul medical privat din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
428 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-13 13:54
SM ISO690:2012
GALBUR, Oleg; JELAMSCHI, Nicolae. Resursele umane in sectorul medical privat din Republica Moldova . In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2012, nr. 2(13), pp. 281-289. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719

Resursele umane in sectorul medical privat din Republica Moldova

Pag. 281-289

Galbur Oleg1, Jelamschi Nicolae2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Management în Sănătate
 
Disponibil în IBN: 9 decembrie 2013


Rezumat

Human resources in the private medical sector in the Republic of Moldova The article describes the results of the evaluation of the human resources in the private medical sector and the impact upon insuring the presence of resources in the public health system. The obtained results show that the private medical sector is not able to cause massive fluctuations because it mostly attracts doctors and medical assistants with experience and professional achievements, so that young professionals are unlikely to be hired in this sector after graduating. Thus, the loss of human resources is caused by their movement to other available jobs in other areas (pharmaceutical companies, services or trade) and their migration abroad, where most of the time they don't work according to their qualifications. In time, they become irretrievable for the national health system due to their loss of professional skills.

Articolui descrie rezultatele evaluării resurselor umane din sectorul medical privat şi impactul asupra asigurării cu cadre a sistemului public de sănătăte. Rezultatele obținute denotă că sectorul medical privat nu este în stare să genereze fluctuații masive, deoarece atrage preponderent medici și asistenţi medicali cu experiență în muncă și realizări profesionale confirmate în timp, astfel că tinerii specialiști au șanse reduse de a se angaja în acest sector imediat după absolvirea studiilor. Prin urmare, pierderile de resurse umane sunt generate de fluxul acestora în alte domenii de activitate (companii farmaceutice, prestări servicii, comerț etc.) și migrarea peste hotarele țării, unde, preponderent, nu activează conform calificării și, în timp, devin irecuperabili pentru sistemul sănătății din cauza pierderii competențelor profesionale.