Estimarea legăturii corelative dintre factorul alimentar şi morbiditatea elevilor din instituţiile preuniversitare de profil sportiv
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
458 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-12 05:36
SM ISO690:2012
RUBANOVICI, Vladislav. Estimarea legăturii corelative dintre factorul alimentar şi morbiditatea elevilor din instituţiile preuniversitare de profil sportiv . In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2012, nr. 2(13), pp. 146-149. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719

Estimarea legăturii corelative dintre factorul alimentar şi morbiditatea elevilor din instituţiile preuniversitare de profil sportiv

Pag. 146-149

Rubanovici Vladislav
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 2 decembrie 2013


Rezumat

Estimation of correlative link between dietary factor and morbidity at pupils from pre-university institutions of sport profile There are elucidated the correlative peculiarities between quantitative indicators of nutrient daily intake from food ration and sport morbidity at pupils in pre-university institutions of sport profile. It was established that pupils morbidity correlated with food factor both directly and indirectly, with correlative links from weak to strong.

Sunt elucidate particularităţile corelative dintre indicii cantitativi ai aportului de substanţe nutritive din raţia alimentară zilnică şi morbiditatea elevilor din instituţiile preuniversitare de profil sportiv. S-a stabilit, că morbiditatea elevilor corelează cu factorul alimentar atât direct, cât şi indirect, având legături corelative de la slabă până la strânsă.