Ercetări aplicative privind proiectarea produselor vestimentare bazată pe expresii plastico-decorative şi de contrast ale materialelor
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
227 2
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-14 23:30
SM ISO690:2012
TEZEC, Lidia. Ercetări aplicative privind proiectarea produselor vestimentare bazată pe expresii plastico-decorative şi de contrast ale materialelor. In: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor: consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M., 20-21 octombrie 2014, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tehnica-UTM, 2014, Vol.3, pp. 315-318. ISBN 978-9975-45-249-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.3, 2014
Conferința "Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor"
Chișinău, Moldova, 20-21 octombrie 2014

Ercetări aplicative privind proiectarea produselor vestimentare bazată pe expresii plastico-decorative şi de contrast ale materialelor


Pag. 315-318

Tezec Lidia
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
 
Disponibil în IBN: 30 mai 2023


Rezumat

Lucrarea prezintă un studiu aplicativ privind aspecte de proiectare a unei colecţii vestimentare mixte, bazată pe expresii plastico-decorative ale materialelor diferite ca grad de transparenţă, textură şi greutate. În acest context, se propune ca scop analizarea posibilităţilor de soluţionare constructivtehnologică şi compoziţională a formei costumului în vederea elaborării unor ţinute de stilistică clasică, cu impregnări eclectice ale elementelor de caracter romantic.

Cuvinte-cheie
stil, clasic, romantic, eclectic, contrast, materiale transparente, neoplasticism, soluţionare constructiv-tehnologică