Contribuţii teoretico-practice la studiul aspectelor psihosociale de formare a tendinţelor în designul produselor vestimentare pentru bărbaţi
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
221 0
SM ISO690:2012
VIERU, Crina. Contribuţii teoretico-practice la studiul aspectelor psihosociale de formare a tendinţelor în designul produselor vestimentare pentru bărbaţi. In: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor: consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M., 20-21 octombrie 2014, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tehnica-UTM, 2014, Vol.3, pp. 309-312. ISBN 978-9975-45-249-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.3, 2014
Conferința "Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor"
Chișinău, Moldova, 20-21 octombrie 2014

Contribuţii teoretico-practice la studiul aspectelor psihosociale de formare a tendinţelor în designul produselor vestimentare pentru bărbaţi


Pag. 309-312

Vieru Crina
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
 
Disponibil în IBN: 30 mai 2023


Rezumat

În cadrul activităţii de creare a noilor colecţii, pentru a stabili segmentul-ţintă pentru modele de îmbrăcăminte proiectate, se propune ca scop determinarea portretului psihologic al destinatarului pieselor vestimentare. Ţinând cont, că stilul vestimentar este în coerenţă cu caracteristicile socio-culturale ale purtătorului, este important de a studia personalitatea consumatorului din punct de vedere a formaţiilor sociale şi psihologice ale acesteia.

Cuvinte-cheie
design vestimentar, segment-ţintă, portret psihologic, tipuri temperamentale