Natura în calitate de sursă a inovaţiei
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
216 0
SM ISO690:2012
BALAN, Andrei, BOTEZATU, Valentin. Natura în calitate de sursă a inovaţiei. In: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor: consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M., 20-21 octombrie 2014, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tehnica-UTM, 2014, Vol.3, pp. 31-32. ISBN 978-9975-45-249-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.3, 2014
Conferința "Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor"
Chișinău, Moldova, 20-21 octombrie 2014

Natura în calitate de sursă a inovaţiei


Pag. 31-32

Balan Andrei, Botezatu Valentin
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
 
Disponibil în IBN: 29 mai 2023


Rezumat

Osmoza este un fenomen fizic care de-a lungul timpului a fost studiat de către savant şi ingineri în cadrul diverselor discipline ştiintifico-inginereşti. Primele studii făcute asupra procesului de osmoză se aplicau în cadrul experimentelor materiale naturale, după anii ’60 cercetătorii s-au axat pe utilizarea materialelor sintetice. În urma progresului tehnico-ştiintific, descoperirile făcute în domeniul membranelor, astfel a fost stimulat intereseul studierii procesului de osmoză şi a aplicaţiilor sale în diverse domenii ale ingineriei. De asemenea osmoza are noi aplicaţii în procesul de tratare a apei poluate, procesarea alimentelor, desalinizarea apei marine. Altă aplicaţie unică a procesului de osmoză se referă la utilizarea acestui fenomen pentru a genera energie elctrică în urma interacţiunii a apei saline cu cea dulce.

Cuvinte-cheie
osmoză, fenomen fizic, energie electrică, materiale sintetice

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-181821</doi_batch_id>
<timestamp>1716683927</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>[email protected]</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2014</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-45-249-6</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Natura &icirc;n calitate de sursă a inovaţiei</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Andrei</given_name>
<surname>Balan</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Valentin</given_name>
<surname>Botezatu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2014</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>31</first_page>
<last_page>32</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>