Obţinerea şi verificarea stabilităţii microbiene a pateului cu ficat în borcan
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
211 6
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-18 19:58
SM ISO690:2012
GORNEŢ, Viorel, RUBŢOV, Silvia. Obţinerea şi verificarea stabilităţii microbiene a pateului cu ficat în borcan. In: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor: consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M., 20-21 octombrie 2014, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tehnica-UTM, 2014, Vol.2, pp. 12-18. ISBN 978-9975-45-249-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.2, 2014
Conferința "Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor"
Chișinău, Moldova, 20-21 octombrie 2014

Obţinerea şi verificarea stabilităţii microbiene a pateului cu ficat în borcan


Pag. 12-18

Gorneţ Viorel, Rubţov Silvia
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
 
Disponibil în IBN: 24 mai 2023


Rezumat

Formarea produsului finit de tip pate cu ficat prin ambalarea în borcan de sticlă şi pasteurizarea în autoclav la 100ºC. Influenţa pasteurizării asupra contaminării microbiologice a pateului cu ficat în borcan presupune: obţinerea produsului finit de tip “Pate cu ficat”, studierea dinamicii modificărilor stabilităţii pateului cu ficat în timp, la diferite temperaturi, determinarea indicatorilor fizico – chimici şi organoleptici.

Cuvinte-cheie
pate, borcan, păstrare, însămânţare, temperatură