Procedee de obţinere şi purificare a noilor preparate antioxidante de origine proteică din biomasa cianobacteriei spirulina platensis
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
922 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-24 23:37
SM ISO690:2012
EFREMOVA, Nadejda; REVA, Veaceslav; BULIMAGA, Valentina; GULEA, Aurelian; CHIRIAC, Tatiana; RUDIC, Valeriu. Procedee de obţinere şi purificare a noilor preparate antioxidante de origine proteică din biomasa cianobacteriei spirulina platensis. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2009, nr. 3(309), pp. 137-143. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 3(309) / 2009 / ISSN 1857-064X

Procedee de obţinere şi purificare a noilor preparate antioxidante de origine proteică din biomasa cianobacteriei spirulina platensis

Pag. 137-143

Efremova Nadejda1, Reva Veaceslav1, Bulimaga Valentina1, Gulea Aurelian1, Chiriac Tatiana2, Rudic Valeriu2
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

Elucidarea rolului diferitor forme de radicali liberi în apariţia şi evoluţia unor maladii cronice este comparabilă cu stabilirea rolului microorganismelor ca agenţi patogeni ai bolilor infecţioase [3, 18, 22, 24]. În caz de dezechilibru între formarea de radicali liberi şi sistemul de protecţie antioxidantă, în celule apare stresul oxidativ, considerat cauza apariţiei şi evoluţiei diferitor maladii [20,24,25,27,32,33,35,36]. Astfel, în ultimele decenii s-a intensicat interesul cercetărilor faţă de antioxidanţi, – principii active funcţionale responsabile de neutralizarea efectelor negative ale stresului oxidativ asupra organismelor vii [1-2, 8, 17]. În vederea obţinerii antioxidanţilor naturali, sunt explorate materiile vegetale, dintre care unei valoricări tot mai intense sunt supuse cianobacteriile şi microalgele. Este de menţionat şi faptul că antioxidanţii obţinuţi din surse naturale, precum este biomasa de cianobacterii şi microalge, sunt mai ecienţi în comparaţie cu antioxidanţii sintetizaţi pe cale chimică [28].