Școala autohtonă de giuvaiergerie: nume necunoscute și pe nedrept pierdute
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
268 11
Ultima descărcare din IBN:
2024-07-17 15:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
739.2(478)(043) (1)
Arte plastice (433)
SM ISO690:2012
CONDRATICOVA, Liliana. Școala autohtonă de giuvaiergerie: nume necunoscute și pe nedrept pierdute. In: Dialogica, revista de studii culturale si literatura, 2023, nr. 1, pp. 55-62. ISSN 2587-3695. DOI: https://doi.org/10.59295/DIA.2023.1.07
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Numărul 1 / 2023 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537

Școala autohtonă de giuvaiergerie: nume necunoscute și pe nedrept pierdute

The local school of jewelry: unknown and unjustly lost names

DOI:https://doi.org/10.59295/DIA.2023.1.07
CZU: 739.2(478)(043)

Pag. 55-62

Condraticova Liliana
 
Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Proiecte:
 
Disponibil în IBN: 5 mai 2023


Rezumat

Asociați în ateliere sau în calitate de liberi profesioniști, activând preponderent în oraşul Chişinău ca unul dintre cele mai importante centre social-economice și culturale ale ţării, bijutierii au lăsat o moştenire incontestabilă, integrată în numeroase articole de valoare istorică, artistică și memorialistică. În RSS Moldovenească, anii 1972–1991 au fost marcați prin fondarea și activitatea Atelierului de Giuvaiergerie al Fondului Plastic al UAP (1972), fapt ce a permis concentrarea și unificarea eforturilor puținilor plasticieni care prelucrau artistic metalele. Bijutierii din cadrul Atelierului de Giuvaiergerie au promovat şi continuat tradiţiile şcolii autohtone, au creat articole decorative şi bijuterii de autor, profesioniste din punct de vedere artistic şi tehnologic, au participat la expoziţii. În acest articol ne-am propus să scoatem din conul de umbră numele a câțiva bijutieri, originari din RSSM, care au activat în Atelier de la fondarea lui și au marcat evoluția școlii autohtone în domeniul prelucrării artistice a metalelor. Şcoala autohtonă a cuprins maeștrii care şi-au făcut studiile în instituţiile de învăţământ artistic din RSSM și autodidacţi în domeniul artei metalelor. Numele lui Ovidiu Alexeenco, Valeriu Vinițchi și Vasili Șochin ocupă un loc aparte alături de maeștri Oleg Baraşcov, Gheorghe Cojuşnean, Vladimir Kalaşnikov, Semion Odainic, Natalia Vavilina, Victor Rotari ș.a., care au dezvoltat împreună școala autohtonă în domeniul artei metalelor.

Associated in workshops or as freelancers, working mainly in the city of Chișinău as one of the most important socio-economic and cultural centers of the country, jewelers and craftsmen have left an indisputable legacy, conceived in many articles of historical, artistic and memorial value. The 1972–1991 years were marked by the founding of the Jewellery Workshop of the Plastic Fund of the UNAP (1972), which allowed the concentration and unification of the efforts of the few artists who artistically processed metals. The jewelers worked in the Jewellery Workshop, promoting and continuing the traditions of the local school, they created decorative articles and author jewelry. They created professional articles, from an artistic and technological point of view, and participated at exhibitions. The aim of this article is to bring into prominence the name of a few artists from MSSR, who worked at the Jewellery Workshop since its foundation and had an essential impact in the assertion of the art of metals in the MSSR. The local school included craftsmen, who studied at artistic educational institutions from MSSR, as well as those self-taught in the metal art field. Names like Ovidiu Alexeenco, Valeriu Vinitchi, Vasile Shocin hold a special place alongside such artists, as Oleg Barascov, Gheorghe Cojusnean, Vladimir Kalasnikov, Semion Odainic, Natalia Vavilina, Victor Rotari etc., who developed together the local school in the field of metal art.

Cuvinte-cheie
Chisinau, bijutier, școala autohtonă de giuvaiergerie, atelier, Fond Plastic, arta metalelor, patrimoniu cultural,

Chisinau, jeweler, local school of jewelry art, workshop, Plastic Fund, metal art, cultural heritage

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-180299</cfResPublId>
<cfResPublDate>2023-05-04</cfResPublDate>
<cfIssue>1</cfIssue>
<cfStartPage>55</cfStartPage>
<cfISSN>2587-3695</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/180299</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Școala autohtonă de giuvaiergerie: nume necunoscute și pe nedrept pierdute</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Chisinau; bijutier; școala autohtonă de giuvaiergerie; atelier; Fond Plastic; arta metalelor; patrimoniu cultural; Chisinau; jeweler; local school of jewelry art; workshop; Plastic Fund; metal art; cultural heritage</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Asociați &icirc;n ateliere sau &icirc;n calitate de liberi profesioniști, activ&acirc;nd preponderent &icirc;n oraşul Chişinău ca unul dintre cele mai importante centre social-economice și culturale ale ţării, bijutierii au lăsat o moştenire incontestabilă, integrată &icirc;n numeroase articole de valoare istorică, artistică și memorialistică. &Icirc;n RSS Moldovenească, anii 1972&ndash;1991 au fost marcați prin fondarea și activitatea Atelierului de Giuvaiergerie al Fondului Plastic al UAP (1972), fapt ce a permis concentrarea și unificarea eforturilor puținilor plasticieni care prelucrau artistic metalele. Bijutierii din cadrul Atelierului de Giuvaiergerie au promovat şi continuat tradiţiile şcolii autohtone, au creat articole decorative şi bijuterii de autor, profesioniste din punct de vedere artistic şi tehnologic, au participat la expoziţii. &Icirc;n acest articol ne-am propus să scoatem din conul de umbră numele a c&acirc;țiva bijutieri, originari din RSSM, care au activat &icirc;n Atelier de la fondarea lui și au marcat evoluția școlii autohtone &icirc;n domeniul prelucrării artistice a metalelor. Şcoala autohtonă a cuprins maeștrii care şi-au făcut studiile &icirc;n instituţiile de &icirc;nvăţăm&acirc;nt artistic din RSSM și autodidacţi &icirc;n domeniul artei metalelor. Numele lui Ovidiu Alexeenco, Valeriu Vinițchi și Vasili Șochin ocupă un loc aparte alături de maeștri Oleg Baraşcov, Gheorghe Cojuşnean, Vladimir Kalaşnikov, Semion Odainic, Natalia Vavilina, Victor Rotari ș.a., care au dezvoltat &icirc;mpreună școala autohtonă &icirc;n domeniul artei metalelor.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>Associated in workshops or as freelancers, working mainly in the city of Chișinău as one of the most important socio-economic and cultural centers of the country, jewelers and craftsmen have left an indisputable legacy, conceived in many articles of historical, artistic and memorial value. The 1972&ndash;1991 years were marked by the founding of the Jewellery Workshop of the Plastic Fund of the UNAP (1972), which allowed the concentration and unification of the efforts of the few artists who artistically processed metals. The jewelers worked in the Jewellery Workshop, promoting and continuing the traditions of the local school, they created decorative articles and author jewelry. They created professional articles, from an artistic and technological point of view, and participated at exhibitions. The aim of this article is to bring into prominence the name of a few artists from MSSR, who worked at the Jewellery Workshop since its foundation and had an essential impact in the assertion of the art of metals in the MSSR. The local school included craftsmen, who studied at artistic educational institutions from MSSR, as well as those self-taught in the metal art field. Names like Ovidiu Alexeenco, Valeriu Vinitchi, Vasile Shocin hold a special place alongside such artists, as Oleg Barascov, Gheorghe Cojusnean, Vladimir Kalasnikov, Semion Odainic, Natalia Vavilina, Victor Rotari etc., who developed together the local school in the field of metal art.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2023-05-04T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2023-05-04T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-11936</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2023-05-04T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfFedId>
<cfFedIdId>ibn-doi-180299</cfFedIdId>
<cfFedId>10.59295/DIA.2023.1.07</cfFedId>
<cfStartDate>2023-05-04T24:00:00</cfStartDate>
<cfFedId_Class>
<cfClassId>31d222b4-11e0-434b-b5ae-088119c51189</cfClassId>
<cfClassSchemeId>bccb3266-689d-4740-a039-c96594b4d916</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Class>
<cfFedId_Srv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfClassId>eda2b2e2-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>5a270628-f593-4ff4-a44a-95660c76e182</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Srv>
</cfFedId>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-11936</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-11936-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2023-05-04T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Кондратикова</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Лилиана</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfSrv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfName cfLangCode='en' cfTrans='o'>CrossRef DOI prefix service</cfName>
<cfDescr cfLangCode='en' cfTrans='o'>The service of issuing DOI prefixes to publishers</cfDescr>
<cfKeyw cfLangCode='en' cfTrans='o'>persistent identifier; Digital Object Identifier</cfKeyw>
</cfSrv>
</CERIF>