Studiul dividerilor mitotice în meristemele radiculare la orz în diverse condiţii de infecţii virale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
475 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-20 22:48
SM ISO690:2012
ANDRONIC, Larisa; JACOTĂ, Anatol; GRIGOROV, Tatiana; BUJOREANU, Valeriu. Studiul dividerilor mitotice în meristemele radiculare la orz în diverse condiţii de infecţii virale. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2009, nr. 3(309), pp. 74-81. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 3(309) / 2009 / ISSN 1857-064X

Studiul dividerilor mitotice în meristemele radiculare la orz în diverse condiţii de infecţii virale

Pag. 74-81

Andronic Larisa1, Jacotă Anatol2, Grigorov Tatiana1, Bujoreanu Valeriu
 
1 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 1 decembrie 2013


Rezumat

Floarea-soarelui ocupă locul patru pe plan mondial, după soia, palmier şi rapiţă, ca sursă de ulei vegetal [2]. Datorită valorii nutritive ridicate şi capacităţii înalte de rezistenţă la secetă, oarea-soarelui reprezintă pentru Republica Moldova, una din culturile de bază şi cea mai importantă plantă oleaginoasă. Răspândirea orii-soarelui pe glob într-un timp foarte scurt a fost însoţită de creşterea evidentă a frecvenţei şi agresivităţii patogenilor, în timp ce patrimoniul genetic al orii-soarelui a rămas la fel de sărac în gene de rezistenţă ca şi la începutul cultivării [22].